ชื่อ

صلاح بو خاطر

Salah BuKhatir

ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
9
Surat Adh-Dhariyat
PLAY
PAUSE
STOP
7:17 min
downloadDownloads:
9
Surat Al-Anbiya
PLAY
PAUSE
STOP
20:54 min
downloadDownloads:
9
Surat Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
22:59 min
downloadDownloads:
9
Surat Al-Ankaboot
PLAY
PAUSE
STOP
17:07 min
downloadDownloads:
9
Surat Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
21:42 min
downloadDownloads:
9
Surat Al-Hijr
PLAY
PAUSE
STOP
12:42 min
downloadDownloads:
9
Surat Al-Jumua
PLAY
PAUSE
STOP
3:02 min
downloadDownloads:
9
Surat Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
4:28 min
downloadDownloads:
9
Surat Al-Mumenoon
PLAY
PAUSE
STOP
18:52 min
downloadDownloads:
9
Surat Al-Munafiqoon
PLAY
PAUSE
STOP
3:16 min
downloadDownloads:
9
Surat Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
6:28 min
downloadDownloads:
9
Surat An-Naml
PLAY
PAUSE
STOP
21:07 min
downloadDownloads:
9
Surat Ar-Rad
PLAY
PAUSE
STOP
14:58 min
downloadDownloads:
9
Surat Ar-Room
PLAY
PAUSE
STOP
14:25 min
downloadDownloads:
9
Surat As-Saaffat
PLAY
PAUSE
STOP
18:39 min
downloadDownloads:
9
Surat As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
3:57 min
downloadDownloads:
9
Surat Ash-Shu'ara
PLAY
PAUSE
STOP
24:54 min
downloadDownloads:
9
Surat Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
15:35 min
downloadDownloads:
9
Surat At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
4:16 min
downloadDownloads:
9
Surat At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
4:32 min
downloadDownloads:
9
Surat At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
4:55 min
downloadDownloads:
9
Surat Az-Zumar
PLAY
PAUSE
STOP
23:26 min
downloadDownloads:
9
Surat Fatir
PLAY
PAUSE
STOP
15:15 min
downloadDownloads:
9
Surat Hud
PLAY
PAUSE
STOP
34:16 min
downloadDownloads:
9
Surat Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
16:22 min
downloadDownloads:
9
Surat Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
10:15 min
downloadDownloads:
9
Surat Saba
PLAY
PAUSE
STOP
15:33 min
downloadDownloads:
9
Surat Sad
PLAY
PAUSE
STOP
14:44 min
downloadDownloads:
9
Surat Ta-Ha
PLAY
PAUSE
STOP
21:26 min
downloadDownloads:
10
Surat Aal-E-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
64:54 min
downloadDownloads:
10
Surat Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
2:44 min
downloadDownloads:
10
Surat Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
7:33 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
23:54 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Bayyina
PLAY
PAUSE
STOP
1:47 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Furqan
PLAY
PAUSE
STOP
15:34 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Ghashiya
PLAY
PAUSE
STOP
1:45 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
10:37 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Hashr
PLAY
PAUSE
STOP
8:11 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Hujraat
PLAY
PAUSE
STOP
6:18 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:09 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
4:36 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:30 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Maarij
PLAY
PAUSE
STOP
4:17 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Maeda
PLAY
PAUSE
STOP
49:17 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Masadd
PLAY
PAUSE
STOP
0:25 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Maun
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Mujadila
PLAY
PAUSE
STOP
8:54 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Mumtahina
PLAY
PAUSE
STOP
6:24 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
3:47 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
3:27 min
downloadDownloads:
10
Surat An-Nahl
PLAY
PAUSE
STOP
32:28 min
downloadDownloads:
10
Surat An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
6:42 min
downloadDownloads:
10
Surat An-Naziat
PLAY
PAUSE
STOP
3:47 min
downloadDownloads:
10
Surat As-Sajda
PLAY
PAUSE
STOP
7:26 min
downloadDownloads:
10
Surat At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:37 min
downloadDownloads:
10
Surat At-Tawba
PLAY
PAUSE
STOP
44:20 min
downloadDownloads:
10
Surat Az-Zalzala
PLAY
PAUSE
STOP
0:43 min
downloadDownloads:
10
Surat Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
17:21 min
downloadDownloads:
10
Surat Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
14:31 min
downloadDownloads:
10
Surat Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
3:56 min
downloadDownloads:
10
Surat Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
7:48 min
downloadDownloads:
10
Surat Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
30:42 min
downloadDownloads:
11
Surat Al-Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
10:52 min
downloadDownloads:
11
Surat Al-Anaam
PLAY
PAUSE
STOP
52:19 min
downloadDownloads:
11
Surat Al-Araf
PLAY
PAUSE
STOP
62:55 min
downloadDownloads:
11
Surat Al-Haaqqa
PLAY
PAUSE
STOP
5:18 min
downloadDownloads:
11
Surat Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
4:29 min
downloadDownloads:
11
Surat Al-Qasas
PLAY
PAUSE
STOP
24:38 min
downloadDownloads:
11
Surat Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
9:03 min
downloadDownloads:
11
Surat At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
1:58 min
downloadDownloads:
12
Surat Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:30 min
downloadDownloads:
12
Surat Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
10:01 min
downloadDownloads:
12
Surat Al-Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
23:46 min
downloadDownloads:
12
Surat Al-Humaza
PLAY
PAUSE
STOP
0:36 min
downloadDownloads:
12
Surat Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
1:36 min
downloadDownloads:
12
Surat Al-Inshirah
PLAY
PAUSE
STOP
0:29 min
downloadDownloads:
12
Surat Al-Isra
PLAY
PAUSE
STOP
26:22 min
downloadDownloads:
12
Surat Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
9:08 min
downloadDownloads:
12
Surat Al-Kahf
PLAY
PAUSE
STOP
25:57 min
downloadDownloads:
12
Surat Al-Kauther
PLAY
PAUSE
STOP
0:14 min
downloadDownloads:
12
Surat An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:21 min
downloadDownloads:
12
Surat An-Nisa
PLAY
PAUSE
STOP
67:15 min
downloadDownloads:
12
Surat At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:42 min
downloadDownloads:
12
Surat Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
9:14 min
downloadDownloads:
12
Surat Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
30:48 min
downloadDownloads:
13
Surat Al-Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:16 min
downloadDownloads:
13
Surat Al-Burooj
PLAY
PAUSE
STOP
2:20 min
downloadDownloads:
13
Surat Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
4:12 min
downloadDownloads:
13
Surat Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:39 min
downloadDownloads:
13
Surat Al-Waqia
PLAY
PAUSE
STOP
9:04 min
downloadDownloads:
13
Surat An-Noor
PLAY
PAUSE
STOP
22:55 min
downloadDownloads:
13
Surat Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
1:04 min
downloadDownloads:
13
Surat Maryam
PLAY
PAUSE
STOP
16:19 min
downloadDownloads:
14
Surat Al-Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
0:57 min
downloadDownloads:
14
Surat Al-Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:17 min
downloadDownloads:
14
Surat Al-Kafiroon
PLAY
PAUSE
STOP
0:29 min
downloadDownloads:
15
Surat Al-Qiyama
PLAY
PAUSE
STOP
3:18 min
downloadDownloads:
15
Surat Ya-Seen
PLAY
PAUSE
STOP
13:00 min
downloadDownloads:
16
Surat Al-Ala
PLAY
PAUSE
STOP
1:17 min
downloadDownloads:
16
Surat Al-Qaria
PLAY
PAUSE
STOP
0:45 min
downloadDownloads:
16
Surat An-Naba
PLAY
PAUSE
STOP
3:48 min
downloadDownloads:
17
Surat Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
2:51 min
downloadDownloads:
17
Surat Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
5:46 min
downloadDownloads:
19
Surat Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:14 min
downloadDownloads:
20
Surat Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:23 min
downloadDownloads:
23
Surat At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
6:09 min
downloadDownloads:
27
Surat At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
1:19 min
downloadDownloads:
27
Surat Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:27 min
downloadDownloads:
33
Surat Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:31 min
downloadDownloads:
34
Surat Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
6:12 min
downloadDownloads:
56
Surat Ad-Dhuha
PLAY
PAUSE
STOP
0:53 min
downloadDownloads:
81
Surat An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
142
Surat Al-Fatiha
PLAY
PAUSE
STOP
0:52 min
e