ชื่อ

صلاح البدير

Salah Al-Budair

ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
0
Surat Al-Mujadila
PLAY
PAUSE
STOP
7:43 min
downloadDownloads:
0
Surat Al-Mumtahina
PLAY
PAUSE
STOP
5:36 min
downloadDownloads:
0
Surat Al-Munafiqoon
PLAY
PAUSE
STOP
3:29 min
downloadDownloads:
0
Surat Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
2:59 min
downloadDownloads:
0
Surat Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
3:18 min
downloadDownloads:
0
Surat Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
5:32 min
downloadDownloads:
0
Surat Al-Qasas
PLAY
PAUSE
STOP
22:12 min
downloadDownloads:
0
Surat Al-Qiyama
PLAY
PAUSE
STOP
2:40 min
downloadDownloads:
0
Surat Al-Waqia
PLAY
PAUSE
STOP
7:11 min
downloadDownloads:
0
Surat An-Naba
PLAY
PAUSE
STOP
3:50 min
downloadDownloads:
0
Surat An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
5:36 min
downloadDownloads:
0
Surat An-Naziat
PLAY
PAUSE
STOP
3:13 min
downloadDownloads:
0
Surat An-Nisa
PLAY
PAUSE
STOP
61:59 min
downloadDownloads:
0
Surat An-Noor
PLAY
PAUSE
STOP
22:19 min
downloadDownloads:
0
Surat Ar-Rad
PLAY
PAUSE
STOP
14:03 min
downloadDownloads:
0
Surat Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
7:47 min
downloadDownloads:
0
Surat Ar-Room
PLAY
PAUSE
STOP
12:19 min
downloadDownloads:
0
Surat As-Saaffat
PLAY
PAUSE
STOP
14:07 min
downloadDownloads:
0
Surat As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
3:35 min
downloadDownloads:
0
Surat Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
1:14 min
downloadDownloads:
0
Surat Ash-Shu'ara
PLAY
PAUSE
STOP
19:08 min
downloadDownloads:
0
Surat Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
13:03 min
downloadDownloads:
0
Surat At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
5:18 min
downloadDownloads:
0
Surat At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
1:41 min
downloadDownloads:
0
Surat At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
1:08 min
downloadDownloads:
0
Surat Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
13:57 min
downloadDownloads:
0
Surat Az-Zumar
PLAY
PAUSE
STOP
19:12 min
downloadDownloads:
0
Surat Fatir
PLAY
PAUSE
STOP
12:40 min
downloadDownloads:
0
Surat Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
14:21 min
downloadDownloads:
0
Surat Hud
PLAY
PAUSE
STOP
32:06 min
downloadDownloads:
0
Surat Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
14:12 min
downloadDownloads:
0
Surat Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
8:05 min
downloadDownloads:
0
Surat Maryam
PLAY
PAUSE
STOP
15:05 min
downloadDownloads:
0
Surat Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
8:52 min
downloadDownloads:
0
Surat Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:29 min
downloadDownloads:
0
Surat Saba
PLAY
PAUSE
STOP
13:45 min
downloadDownloads:
0
Surat Sad
PLAY
PAUSE
STOP
11:05 min
downloadDownloads:
0
Surat Ta-Ha
PLAY
PAUSE
STOP
20:36 min
downloadDownloads:
0
Surat Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
28:52 min
downloadDownloads:
0
Surat Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
28:25 min
downloadDownloads:
1
Surat Aal-E-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
54:43 min
downloadDownloads:
1
Surat Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
5:31 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
22:34 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:05 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Anaam
PLAY
PAUSE
STOP
48:28 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Anbiya
PLAY
PAUSE
STOP
17:47 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Ankaboot
PLAY
PAUSE
STOP
15:48 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:19 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Baqara
PLAY
PAUSE
STOP
97:48 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Burooj
PLAY
PAUSE
STOP
1:50 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Furqan
PLAY
PAUSE
STOP
14:43 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
19:10 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Ghashiya
PLAY
PAUSE
STOP
1:25 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Haaqqa
PLAY
PAUSE
STOP
4:53 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
9:00 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
19:01 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Hashr
PLAY
PAUSE
STOP
7:19 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Hijr
PLAY
PAUSE
STOP
11:42 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Hujraat
PLAY
PAUSE
STOP
5:33 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Humaza
PLAY
PAUSE
STOP
0:45 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
1:29 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
4:29 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:25 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Inshirah
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
7:27 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
4:42 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Jumua
PLAY
PAUSE
STOP
3:00 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Kauther
PLAY
PAUSE
STOP
0:14 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Maarij
PLAY
PAUSE
STOP
3:42 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Maeda
PLAY
PAUSE
STOP
43:14 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Masadd
PLAY
PAUSE
STOP
0:22 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
5:25 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Mumenoon
PLAY
PAUSE
STOP
19:31 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:38 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
5:03 min
downloadDownloads:
1
Surat An-Nahl
PLAY
PAUSE
STOP
27:22 min
downloadDownloads:
1
Surat An-Naml
PLAY
PAUSE
STOP
17:23 min
downloadDownloads:
1
Surat As-Sajda
PLAY
PAUSE
STOP
6:07 min
downloadDownloads:
1
Surat At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
4:04 min
downloadDownloads:
1
Surat At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
4:59 min
downloadDownloads:
1
Surat At-Tawba
PLAY
PAUSE
STOP
41:26 min
downloadDownloads:
1
Surat Az-Zalzala
PLAY
PAUSE
STOP
0:49 min
downloadDownloads:
1
Surat Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
3:37 min
downloadDownloads:
1
Surat Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
7:06 min
downloadDownloads:
2
Surat Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
2:31 min
downloadDownloads:
2
Surat Ad-Dhuha
PLAY
PAUSE
STOP
1:00 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
0:50 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
11:31 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
20:48 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Bayyina
PLAY
PAUSE
STOP
1:17 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:28 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
8:39 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:35 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:16 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Isra
PLAY
PAUSE
STOP
23:30 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:12 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
3:56 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
3:45 min
downloadDownloads:
2
Surat At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
5:24 min
downloadDownloads:
3
Surat Adh-Dhariyat
PLAY
PAUSE
STOP
6:04 min
downloadDownloads:
3
Surat Al-Araf
PLAY
PAUSE
STOP
54:52 min
downloadDownloads:
3
Surat Al-Fatiha
PLAY
PAUSE
STOP
0:48 min
downloadDownloads:
3
Surat Al-Kahf
PLAY
PAUSE
STOP
23:01 min
downloadDownloads:
3
Surat An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:27 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Kafiroon
PLAY
PAUSE
STOP
0:42 min
downloadDownloads:
7
Surat Ya-Seen
PLAY
PAUSE
STOP
10:58 min
downloadDownloads:
13
Surat An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:27 min
downloadDownloads:
17
Surat At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:49 min
downloadDownloads:
18
Surat At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:49 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Ala
PLAY
PAUSE
STOP
1:07 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:12 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
2:09 min
downloadDownloads:
44
Surat Al-Qaria
PLAY
PAUSE
STOP
0:53 min
downloadDownloads:
46
Surat Al-Maun
PLAY
PAUSE
STOP
0:35 min
e