ชื่อ

سعد الغامدي

Saad Al-Ghamidi

ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
40
Ad-Duha
PLAY
PAUSE
STOP
0:53 min
downloadDownloads:
40
Al-'Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
0:56 min
downloadDownloads:
40
Al-'Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:21 min
downloadDownloads:
40
Al-'Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:21 min
downloadDownloads:
40
Al-Haqqah
PLAY
PAUSE
STOP
5:31 min
downloadDownloads:
40
Al-Hijr
PLAY
PAUSE
STOP
13:57 min
downloadDownloads:
40
Al-Humazah
PLAY
PAUSE
STOP
0:44 min
downloadDownloads:
40
Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:16 min
downloadDownloads:
40
Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
1:41 min
downloadDownloads:
40
Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:07 min
downloadDownloads:
40
Al-Isra
PLAY
PAUSE
STOP
29:00 min
downloadDownloads:
40
Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
9:00 min
downloadDownloads:
40
Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
5:05 min
downloadDownloads:
40
Al-Jumu'ah
PLAY
PAUSE
STOP
3:11 min
downloadDownloads:
40
Al-Kauthar
PLAY
PAUSE
STOP
0:17 min
downloadDownloads:
40
Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:32 min
downloadDownloads:
40
Al-Ma'un
PLAY
PAUSE
STOP
0:39 min
downloadDownloads:
40
Al-Masad
PLAY
PAUSE
STOP
0:31 min
downloadDownloads:
40
Al-Mu'minun
PLAY
PAUSE
STOP
21:59 min
downloadDownloads:
40
Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
5:00 min
downloadDownloads:
40
Al-Mujadilah
PLAY
PAUSE
STOP
8:48 min
downloadDownloads:
40
Al-Mumtahinah
PLAY
PAUSE
STOP
6:59 min
downloadDownloads:
40
Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
4:02 min
downloadDownloads:
40
Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
3:55 min
downloadDownloads:
40
Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:36 min
downloadDownloads:
40
Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
5:58 min
downloadDownloads:
40
Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
6:36 min
downloadDownloads:
40
Al-Qari'ah
PLAY
PAUSE
STOP
0:49 min
downloadDownloads:
40
Al-Qiyamah
PLAY
PAUSE
STOP
3:00 min
downloadDownloads:
40
An-Nahl
PLAY
PAUSE
STOP
34:11 min
downloadDownloads:
40
An-Naml
PLAY
PAUSE
STOP
23:38 min
downloadDownloads:
40
An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:27 min
downloadDownloads:
40
An-Nur
PLAY
PAUSE
STOP
26:28 min
downloadDownloads:
40
Ar-Ra'd
PLAY
PAUSE
STOP
14:58 min
downloadDownloads:
40
Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
15:27 min
downloadDownloads:
40
At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:43 min
downloadDownloads:
40
At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
5:20 min
downloadDownloads:
40
At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:48 min
downloadDownloads:
40
Az-Zalzalah
PLAY
PAUSE
STOP
0:47 min
downloadDownloads:
40
Az-Zariyat
PLAY
PAUSE
STOP
6:55 min
downloadDownloads:
40
Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
16:42 min
downloadDownloads:
40
Az-Zumar
PLAY
PAUSE
STOP
23:34 min
downloadDownloads:
40
Fatir
PLAY
PAUSE
STOP
14:23 min
downloadDownloads:
40
Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
22:16 min
downloadDownloads:
40
Hood
PLAY
PAUSE
STOP
35:57 min
downloadDownloads:
40
Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
17:54 min
downloadDownloads:
40
Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
9:27 min
downloadDownloads:
40
Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
9:51 min
downloadDownloads:
40
Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
4:22 min
downloadDownloads:
40
Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
7:17 min
downloadDownloads:
40
Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:30 min
downloadDownloads:
40
Sad
PLAY
PAUSE
STOP
14:42 min
downloadDownloads:
40
Ta­Ha
PLAY
PAUSE
STOP
22:42 min
downloadDownloads:
40
Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
35:20 min
downloadDownloads:
41
'Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
3:05 min
downloadDownloads:
41
Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
6:52 min
downloadDownloads:
41
Al-A'raf
PLAY
PAUSE
STOP
64:15 min
downloadDownloads:
41
Al-Anbiya'
PLAY
PAUSE
STOP
25:11 min
downloadDownloads:
41
Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:35 min
downloadDownloads:
41
Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
2:52 min
downloadDownloads:
41
Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:27 min
downloadDownloads:
41
Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
41
Al-Furqan
PLAY
PAUSE
STOP
16:38 min
downloadDownloads:
41
Al-Ghashiyah
PLAY
PAUSE
STOP
1:53 min
downloadDownloads:
41
Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
11:16 min
downloadDownloads:
41
Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
24:54 min
downloadDownloads:
41
Al-Ma'arij
PLAY
PAUSE
STOP
4:39 min
downloadDownloads:
41
Al-Qasas
PLAY
PAUSE
STOP
24:43 min
downloadDownloads:
41
Al­Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
25:35 min
downloadDownloads:
41
An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
7:10 min
downloadDownloads:
41
An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:35 min
downloadDownloads:
41
An-Nazi'at
PLAY
PAUSE
STOP
3:40 min
downloadDownloads:
41
Ar­Room
PLAY
PAUSE
STOP
14:48 min
downloadDownloads:
41
As-Saffat
PLAY
PAUSE
STOP
17:49 min
downloadDownloads:
41
As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
4:11 min
downloadDownloads:
41
Ash-Sharh
PLAY
PAUSE
STOP
0:31 min
downloadDownloads:
41
Ash-Shu'ara'
PLAY
PAUSE
STOP
23:40 min
downloadDownloads:
41
At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
2:04 min
downloadDownloads:
41
At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
1:16 min
downloadDownloads:
41
At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
6:04 min
downloadDownloads:
41
Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
15:22 min
downloadDownloads:
41
Saba'
PLAY
PAUSE
STOP
16:57 min
downloadDownloads:
41
Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
32:16 min
downloadDownloads:
42
Al-'Ankabut
PLAY
PAUSE
STOP
19:59 min
downloadDownloads:
42
Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
22:35 min
downloadDownloads:
42
Al-Baiyinah
PLAY
PAUSE
STOP
1:51 min
downloadDownloads:
42
Al-Buruj
PLAY
PAUSE
STOP
2:18 min
downloadDownloads:
42
Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
10:21 min
downloadDownloads:
42
Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
4:45 min
downloadDownloads:
42
Al-Munafiqun
PLAY
PAUSE
STOP
3:20 min
downloadDownloads:
42
Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
1:11 min
downloadDownloads:
43
Al-A'la
PLAY
PAUSE
STOP
1:20 min
downloadDownloads:
43
Al-Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
11:56 min
downloadDownloads:
43
Al-An'am
PLAY
PAUSE
STOP
55:35 min
downloadDownloads:
43
Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
3:46 min
downloadDownloads:
43
At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
4:30 min
downloadDownloads:
43
At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
4:51 min
downloadDownloads:
44
Al-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
65:35 min
downloadDownloads:
44
Al-Kafirun
PLAY
PAUSE
STOP
0:39 min
downloadDownloads:
44
Al-Ma'idah
PLAY
PAUSE
STOP
50:18 min
downloadDownloads:
44
Maryam
PLAY
PAUSE
STOP
17:36 min
downloadDownloads:
45
Al-Hashr
PLAY
PAUSE
STOP
8:22 min
downloadDownloads:
50
An-Nisa'
PLAY
PAUSE
STOP
73:08 min
downloadDownloads:
51
An-Naba'
PLAY
PAUSE
STOP
3:59 min
downloadDownloads:
52
Al-Kahf
PLAY
PAUSE
STOP
29:17 min
downloadDownloads:
53
As­Sajdah
PLAY
PAUSE
STOP
7:09 min
downloadDownloads:
55
At-Taubah
PLAY
PAUSE
STOP
48:53 min
downloadDownloads:
56
Al-Hujurat
PLAY
PAUSE
STOP
6:29 min
downloadDownloads:
56
Al-Waqi'ah
PLAY
PAUSE
STOP
8:23 min
downloadDownloads:
59
Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
8:31 min
downloadDownloads:
66
Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
6:24 min
downloadDownloads:
70
Al-Fatihah
PLAY
PAUSE
STOP
0:47 min
downloadDownloads:
71
Ya­Sin
PLAY
PAUSE
STOP
13:09 min
downloadDownloads:
85
Al-Baqarah
PLAY
PAUSE
STOP
117:34 min
e