ชื่อ

سعود الشريم

Saoud As-Shuraim

ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
4
Surat As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
2:56 min
downloadDownloads:
4
Surat Ash-Shu'ara
PLAY
PAUSE
STOP
18:57 min
downloadDownloads:
4
Surat At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
3:25 min
downloadDownloads:
4
Surat At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:29 min
downloadDownloads:
4
Surat At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
4
Surat Hud
PLAY
PAUSE
STOP
26:46 min
downloadDownloads:
4
Surat Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:19 min
downloadDownloads:
4
072
PLAY
PAUSE
STOP
0 min
downloadDownloads:
4
082
PLAY
PAUSE
STOP
0 min
downloadDownloads:
4
101
PLAY
PAUSE
STOP
0 min
downloadDownloads:
5
Surat Ad-Dhuha
PLAY
PAUSE
STOP
0:37 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
0:41 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
18:15 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:56 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Anaam
PLAY
PAUSE
STOP
43:08 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Anbiya
PLAY
PAUSE
STOP
16:31 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
18:08 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Araf
PLAY
PAUSE
STOP
48:14 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:16 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:04 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Bayyina
PLAY
PAUSE
STOP
1:12 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
0:35 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Furqan
PLAY
PAUSE
STOP
12:48 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Haaqqa
PLAY
PAUSE
STOP
4:27 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
8:02 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
16:35 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Hijr
PLAY
PAUSE
STOP
9:31 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Humaza
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:12 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:32 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Isra
PLAY
PAUSE
STOP
21:26 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
6:52 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Kafiroon
PLAY
PAUSE
STOP
0:23 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Kahf
PLAY
PAUSE
STOP
21:26 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Kauther
PLAY
PAUSE
STOP
0:12 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Maarij
PLAY
PAUSE
STOP
3:20 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Masadd
PLAY
PAUSE
STOP
0:22 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Maun
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
3:42 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Mujadila
PLAY
PAUSE
STOP
7:02 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Mumenoon
PLAY
PAUSE
STOP
14:56 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Mumtahina
PLAY
PAUSE
STOP
4:41 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Munafiqoon
PLAY
PAUSE
STOP
2:50 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
0:35 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
2:31 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:23 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
4:30 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
4:55 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Qasas
PLAY
PAUSE
STOP
19:52 min
downloadDownloads:
5
Surat An-Nahl
PLAY
PAUSE
STOP
25:35 min
downloadDownloads:
5
Surat An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
4:49 min
downloadDownloads:
5
Surat An-Naml
PLAY
PAUSE
STOP
16:05 min
downloadDownloads:
5
Surat An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:19 min
downloadDownloads:
5
Surat An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:24 min
downloadDownloads:
5
Surat An-Noor
PLAY
PAUSE
STOP
18:31 min
downloadDownloads:
5
Surat Ar-Rad
PLAY
PAUSE
STOP
12:38 min
downloadDownloads:
5
Surat Ar-Room
PLAY
PAUSE
STOP
11:00 min
downloadDownloads:
5
Surat As-Saaffat
PLAY
PAUSE
STOP
12:46 min
downloadDownloads:
5
Surat Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
0:50 min
downloadDownloads:
5
Surat Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
11:26 min
downloadDownloads:
5
Surat At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
4:20 min
downloadDownloads:
5
Surat Az-Zalzala
PLAY
PAUSE
STOP
0:35 min
downloadDownloads:
5
Surat Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
12:29 min
downloadDownloads:
5
Surat Az-Zumar
PLAY
PAUSE
STOP
16:19 min
downloadDownloads:
5
Surat Fatir
PLAY
PAUSE
STOP
10:43 min
downloadDownloads:
5
Surat Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
11:48 min
downloadDownloads:
5
Surat Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
7:09 min
downloadDownloads:
5
Surat Maryam
PLAY
PAUSE
STOP
12:51 min
downloadDownloads:
5
Surat Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
7:35 min
downloadDownloads:
5
Surat Saba
PLAY
PAUSE
STOP
11:48 min
downloadDownloads:
5
Surat Sad
PLAY
PAUSE
STOP
10:36 min
downloadDownloads:
5
Surat Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
24:26 min
downloadDownloads:
6
Surat Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
2:12 min
downloadDownloads:
6
Surat Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
5:46 min
downloadDownloads:
6
Surat Adh-Dhariyat
PLAY
PAUSE
STOP
5:03 min
downloadDownloads:
6
Surat Al-Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
8:36 min
downloadDownloads:
6
Surat Al-Ala
PLAY
PAUSE
STOP
1:02 min
downloadDownloads:
6
Surat Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:19 min
downloadDownloads:
6
Surat Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
8:41 min
downloadDownloads:
6
Surat Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:24 min
downloadDownloads:
6
Surat Al-Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
16:35 min
downloadDownloads:
6
Surat Al-Hujraat
PLAY
PAUSE
STOP
5:28 min
downloadDownloads:
6
Surat Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:00 min
downloadDownloads:
6
Surat At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
0:55 min
downloadDownloads:
6
Surat At-Tawba
PLAY
PAUSE
STOP
35:51 min
downloadDownloads:
6
Surat Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
12:48 min
downloadDownloads:
6
Surat Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
1:25 min
downloadDownloads:
6
Surat Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
5:19 min
downloadDownloads:
6
Surat Ta-Ha
PLAY
PAUSE
STOP
17:03 min
downloadDownloads:
7
Surat Al-Ankaboot
PLAY
PAUSE
STOP
13:44 min
downloadDownloads:
7
Surat Al-Ghashiya
PLAY
PAUSE
STOP
1:15 min
downloadDownloads:
7
Surat An-Naba
PLAY
PAUSE
STOP
2:57 min
downloadDownloads:
7
Surat An-Naziat
PLAY
PAUSE
STOP
2:42 min
downloadDownloads:
7
Surat An-Nisa
PLAY
PAUSE
STOP
52:17 min
downloadDownloads:
7
Surat Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
6:15 min
downloadDownloads:
7
Surat As-Sajda
PLAY
PAUSE
STOP
4:58 min
downloadDownloads:
8
Surat Al-Jumua
PLAY
PAUSE
STOP
2:28 min
downloadDownloads:
8
Surat Al-Qiyama
PLAY
PAUSE
STOP
2:19 min
downloadDownloads:
9
Surat Al-Waqia
PLAY
PAUSE
STOP
6:36 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Fatiha
PLAY
PAUSE
STOP
0:38 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Inshirah
PLAY
PAUSE
STOP
0:07 min
downloadDownloads:
10
Surat Al-Maeda
PLAY
PAUSE
STOP
39:40 min
downloadDownloads:
10
Surat At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
3:46 min
downloadDownloads:
13
Surat Al-Baqara
PLAY
PAUSE
STOP
87:02 min
downloadDownloads:
14
Surat Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
4:33 min
downloadDownloads:
15
Surat Aal-E-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
47:10 min
downloadDownloads:
15
Surat Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
25:16 min
downloadDownloads:
17
Surat Ya-Seen
PLAY
PAUSE
STOP
10:17 min
e