ชื่อ

محمد صالح عالم شاه

Muhammad Saleh Alem Shah

ประเทศ

ปากีสถาน

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
3
Al-'Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
0:46 min
downloadDownloads:
3
Al-'Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:12 min
downloadDownloads:
3
Al-Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
10:50 min
downloadDownloads:
3
Al-Haqqah
PLAY
PAUSE
STOP
4:30 min
downloadDownloads:
3
Al-Hujurat
PLAY
PAUSE
STOP
6:18 min
downloadDownloads:
3
Al-Jumu'ah
PLAY
PAUSE
STOP
3:01 min
downloadDownloads:
3
Al-Ma'arij
PLAY
PAUSE
STOP
2:41 min
downloadDownloads:
3
Al-Ma'idah
PLAY
PAUSE
STOP
33:38 min
downloadDownloads:
3
Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
3:44 min
downloadDownloads:
3
Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
3:19 min
downloadDownloads:
3
Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
3:36 min
downloadDownloads:
3
Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
6:26 min
downloadDownloads:
3
Al-Qiyamah
PLAY
PAUSE
STOP
3:07 min
downloadDownloads:
3
An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
4:05 min
downloadDownloads:
3
An-Nazi'at
PLAY
PAUSE
STOP
3:11 min
downloadDownloads:
3
An-Nisa'
PLAY
PAUSE
STOP
11:08 min
downloadDownloads:
3
Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
7:48 min
downloadDownloads:
3
Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
13:48 min
downloadDownloads:
3
At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
1:51 min
downloadDownloads:
3
At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
1:05 min
downloadDownloads:
3
At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:42 min
downloadDownloads:
3
Az-Zariyat
PLAY
PAUSE
STOP
6:19 min
downloadDownloads:
3
Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
14:30 min
downloadDownloads:
3
Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
14:40 min
downloadDownloads:
3
Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
6:20 min
downloadDownloads:
3
Saba'
PLAY
PAUSE
STOP
4:37 min
downloadDownloads:
4
Al-A'la
PLAY
PAUSE
STOP
1:10 min
downloadDownloads:
4
Al-An'am
PLAY
PAUSE
STOP
0:03 min
downloadDownloads:
4
Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:24 min
downloadDownloads:
4
Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
2:30 min
downloadDownloads:
4
Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:22 min
downloadDownloads:
4
Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:27 min
downloadDownloads:
4
Al-Ghashiyah
PLAY
PAUSE
STOP
1:37 min
downloadDownloads:
4
Al-Humazah
PLAY
PAUSE
STOP
0:37 min
downloadDownloads:
4
Al-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
57:47 min
downloadDownloads:
4
Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
1:32 min
downloadDownloads:
4
Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
5:12 min
downloadDownloads:
4
Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
8:24 min
downloadDownloads:
4
Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
4
Al-Kafirun
PLAY
PAUSE
STOP
0:31 min
downloadDownloads:
4
Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:16 min
downloadDownloads:
4
Al-Ma'un
PLAY
PAUSE
STOP
0:29 min
downloadDownloads:
4
Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
4:43 min
downloadDownloads:
4
Al-Mujadilah
PLAY
PAUSE
STOP
8:40 min
downloadDownloads:
4
Al-Qari'ah
PLAY
PAUSE
STOP
0:40 min
downloadDownloads:
4
Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
1:06 min
downloadDownloads:
4
At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:35 min
downloadDownloads:
4
At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
4
At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
5:38 min
downloadDownloads:
4
Az-Zalzalah
PLAY
PAUSE
STOP
0:43 min
downloadDownloads:
4
Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
9:04 min
downloadDownloads:
4
Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
9:29 min
downloadDownloads:
5
'Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
2:35 min
downloadDownloads:
5
Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
6:10 min
downloadDownloads:
5
Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
9:50 min
downloadDownloads:
5
Al-Hashr
PLAY
PAUSE
STOP
7:49 min
downloadDownloads:
5
Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:02 min
downloadDownloads:
5
Al­Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
16:13 min
downloadDownloads:
5
An-Naba'
PLAY
PAUSE
STOP
3:25 min
downloadDownloads:
5
Ar­Room
PLAY
PAUSE
STOP
3:06 min
downloadDownloads:
5
AsSajdah
PLAY
PAUSE
STOP
6:00 min
downloadDownloads:
5
Ash-Sharh
PLAY
PAUSE
STOP
0:30 min
downloadDownloads:
5
At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
5:24 min
downloadDownloads:
6
Al-Baiyinah
PLAY
PAUSE
STOP
1:40 min
downloadDownloads:
6
Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
4:22 min
downloadDownloads:
6
Al-Munafiqun
PLAY
PAUSE
STOP
3:34 min
downloadDownloads:
6
Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:37 min
downloadDownloads:
6
Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
0:57 min
downloadDownloads:
6
Al-Waqi'ah
PLAY
PAUSE
STOP
8:03 min
downloadDownloads:
6
Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
4:10 min
downloadDownloads:
6
Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
7
Ad-Duha
PLAY
PAUSE
STOP
0:46 min
downloadDownloads:
7
Al-'Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:18 min
downloadDownloads:
7
Al-Mumtahinah
PLAY
PAUSE
STOP
5:13 min
downloadDownloads:
7
An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:23 min
downloadDownloads:
8
Al-Baqarah
PLAY
PAUSE
STOP
108:45 min
downloadDownloads:
8
Al-Kauthar
PLAY
PAUSE
STOP
0:15 min
downloadDownloads:
8
Al-Masad
PLAY
PAUSE
STOP
0:28 min
downloadDownloads:
9
Al-Buruj
PLAY
PAUSE
STOP
2:06 min
downloadDownloads:
9
Al-Fatihah
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
9
As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
4:12 min
downloadDownloads:
10
An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
12
Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
10:01 min
downloadDownloads:
19
Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:14 min
downloadDownloads:
21
At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
4:35 min
e