ชื่อ

محمد الطبلاوي

Muhammad Al-Tablawi

ประเทศ

อียิปต์

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
0
Surat Al-Mumtahina
PLAY
PAUSE
STOP
8:08 min
downloadDownloads:
0
Surat Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
5:47 min
downloadDownloads:
0
Surat Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
4:36 min
downloadDownloads:
0
Surat Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
9:10 min
downloadDownloads:
0
Surat Al-Qaria
PLAY
PAUSE
STOP
1:27 min
downloadDownloads:
0
Surat An-Naba
PLAY
PAUSE
STOP
4:44 min
downloadDownloads:
0
Surat An-Naml
PLAY
PAUSE
STOP
24:57 min
downloadDownloads:
0
Surat An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:43 min
downloadDownloads:
0
Surat An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
1:00 min
downloadDownloads:
0
Surat Ar-Rad
PLAY
PAUSE
STOP
17:08 min
downloadDownloads:
0
Surat As-Sajda
PLAY
PAUSE
STOP
8:24 min
downloadDownloads:
0
Surat Ash-Shu'ara
PLAY
PAUSE
STOP
29:37 min
downloadDownloads:
0
Surat At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
5:02 min
downloadDownloads:
0
Surat At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
5:23 min
downloadDownloads:
0
Surat At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
1:14 min
downloadDownloads:
0
Surat At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
5:44 min
downloadDownloads:
0
Surat At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
2:09 min
downloadDownloads:
0
Surat At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
1:16 min
downloadDownloads:
0
Surat Az-Zalzala
PLAY
PAUSE
STOP
1:21 min
downloadDownloads:
0
Surat Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
22:57 min
downloadDownloads:
0
Surat Az-Zumar
PLAY
PAUSE
STOP
26:04 min
downloadDownloads:
0
Surat Hud
PLAY
PAUSE
STOP
43:44 min
downloadDownloads:
0
Surat Maryam
PLAY
PAUSE
STOP
19:34 min
downloadDownloads:
0
Surat Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
5:19 min
downloadDownloads:
0
Surat Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:52 min
downloadDownloads:
0
Surat Saba
PLAY
PAUSE
STOP
18:04 min
downloadDownloads:
0
Surat Sad
PLAY
PAUSE
STOP
18:53 min
downloadDownloads:
0
Surat Ta-Ha
PLAY
PAUSE
STOP
26:24 min
downloadDownloads:
0
Surat Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
43:00 min
downloadDownloads:
1
Surat Ad-Dhuha
PLAY
PAUSE
STOP
1:27 min
downloadDownloads:
1
Surat Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
9:17 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
28:02 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:18 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Anbiya
PLAY
PAUSE
STOP
24:43 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
26:58 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:37 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
2:42 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
4:40 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:45 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
12:19 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
1:00 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Furqan
PLAY
PAUSE
STOP
18:36 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
31:48 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Ghashiya
PLAY
PAUSE
STOP
3:10 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Haaqqa
PLAY
PAUSE
STOP
6:54 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
26:00 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Hashr
PLAY
PAUSE
STOP
9:44 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Hijr
PLAY
PAUSE
STOP
14:42 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Hujraat
PLAY
PAUSE
STOP
8:21 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Humaza
PLAY
PAUSE
STOP
1:14 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:28 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
2:19 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
6:34 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:54 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Inshirah
PLAY
PAUSE
STOP
0:55 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
10:04 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
2:34 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Maarij
PLAY
PAUSE
STOP
6:14 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Masadd
PLAY
PAUSE
STOP
0:51 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
6:34 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Mujadila
PLAY
PAUSE
STOP
10:21 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Munafiqoon
PLAY
PAUSE
STOP
3:37 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
4:56 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
7:41 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Qasas
PLAY
PAUSE
STOP
27:53 min
downloadDownloads:
1
Surat Al-Waqia
PLAY
PAUSE
STOP
9:38 min
downloadDownloads:
1
Surat An-Nahl
PLAY
PAUSE
STOP
36:11 min
downloadDownloads:
1
Surat An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
8:07 min
downloadDownloads:
1
Surat An-Nisa
PLAY
PAUSE
STOP
18:14 min
downloadDownloads:
1
Surat An-Noor
PLAY
PAUSE
STOP
29:50 min
downloadDownloads:
1
Surat Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
11:31 min
downloadDownloads:
1
Surat Ar-Room
PLAY
PAUSE
STOP
18:49 min
downloadDownloads:
1
Surat As-Saaffat
PLAY
PAUSE
STOP
23:39 min
downloadDownloads:
1
Surat Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
1:58 min
downloadDownloads:
1
Surat Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
21:11 min
downloadDownloads:
1
Surat At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
2:53 min
downloadDownloads:
1
Surat At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
8:00 min
downloadDownloads:
1
Surat Fatir
PLAY
PAUSE
STOP
14:48 min
downloadDownloads:
1
Surat Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
20:54 min
downloadDownloads:
1
Surat Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
16:46 min
downloadDownloads:
1
Surat Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
11:20 min
downloadDownloads:
1
Surat Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
7:59 min
downloadDownloads:
1
Surat Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
40:28 min
downloadDownloads:
2
Surat Aal-E-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
87:20 min
downloadDownloads:
2
Surat Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
4:00 min
downloadDownloads:
2
Surat Adh-Dhariyat
PLAY
PAUSE
STOP
8:32 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
1:33 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
13:19 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Anaam
PLAY
PAUSE
STOP
77:17 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Ankaboot
PLAY
PAUSE
STOP
18:27 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Baqara
PLAY
PAUSE
STOP
136:44 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
11:36 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Isra
PLAY
PAUSE
STOP
34:07 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
5:51 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Kahf
PLAY
PAUSE
STOP
30:58 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Maeda
PLAY
PAUSE
STOP
67:22 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Mumenoon
PLAY
PAUSE
STOP
24:55 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:59 min
downloadDownloads:
2
Surat Al-Qiyama
PLAY
PAUSE
STOP
4:16 min
downloadDownloads:
2
Surat As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
4:41 min
downloadDownloads:
2
Surat Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
11:53 min
downloadDownloads:
3
Surat Al-Bayyina
PLAY
PAUSE
STOP
2:56 min
downloadDownloads:
3
Surat Al-Burooj
PLAY
PAUSE
STOP
3:40 min
downloadDownloads:
4
Surat Al-Araf
PLAY
PAUSE
STOP
72:58 min
downloadDownloads:
4
Surat Al-Maun
PLAY
PAUSE
STOP
1:11 min
downloadDownloads:
4
Surat Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
7:15 min
downloadDownloads:
4
Surat At-Tawba
PLAY
PAUSE
STOP
56:10 min
downloadDownloads:
4
Surat Ya-Seen
PLAY
PAUSE
STOP
14:57 min
downloadDownloads:
5
Surat An-Naziat
PLAY
PAUSE
STOP
4:37 min
downloadDownloads:
8
Surat Al-Ala
PLAY
PAUSE
STOP
2:21 min
downloadDownloads:
21
Surat Al-Kafiroon
PLAY
PAUSE
STOP
1:05 min
downloadDownloads:
24
Surat Al-Kauther
PLAY
PAUSE
STOP
0:29 min
downloadDownloads:
34
Surat Al-Jumua
PLAY
PAUSE
STOP
3:13 min
downloadDownloads:
44
Surat Al-Fatiha
PLAY
PAUSE
STOP
0:52 min
e