ชื่อ

محمود علي البنا

Mahmood Ali Albanna

ประเทศ

อียิปต์

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
1
Al-'Ankabut
PLAY
PAUSE
STOP
18:36 min
downloadDownloads:
1
Al-An'am
PLAY
PAUSE
STOP
62:48 min
downloadDownloads:
1
Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
24:43 min
downloadDownloads:
1
Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
28:40 min
downloadDownloads:
1
Al-Hashr
PLAY
PAUSE
STOP
9:44 min
downloadDownloads:
1
Al-Hijr
PLAY
PAUSE
STOP
7:55 min
downloadDownloads:
1
Al-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
74:15 min
downloadDownloads:
1
Al-Isra
PLAY
PAUSE
STOP
33:49 min
downloadDownloads:
1
Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
6:09 min
downloadDownloads:
1
Al-Ma'arij
PLAY
PAUSE
STOP
4:51 min
downloadDownloads:
1
Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
6:07 min
downloadDownloads:
1
Al-Mujadilah
PLAY
PAUSE
STOP
10:14 min
downloadDownloads:
1
Al-Mumtahinah
PLAY
PAUSE
STOP
7:47 min
downloadDownloads:
1
Al-Munafiqun
PLAY
PAUSE
STOP
3:59 min
downloadDownloads:
1
Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
7:13 min
downloadDownloads:
1
Al-Qasas
PLAY
PAUSE
STOP
26:51 min
downloadDownloads:
1
Al-Qiyamah
PLAY
PAUSE
STOP
3:23 min
downloadDownloads:
1
An-Nahl
PLAY
PAUSE
STOP
36:39 min
downloadDownloads:
1
An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
6:44 min
downloadDownloads:
1
An-Naml
PLAY
PAUSE
STOP
24:15 min
downloadDownloads:
1
Ar­Room
PLAY
PAUSE
STOP
15:56 min
downloadDownloads:
1
As-Saffat
PLAY
PAUSE
STOP
18:49 min
downloadDownloads:
1
Ash-Shu'ara'
PLAY
PAUSE
STOP
24:50 min
downloadDownloads:
1
Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
17:41 min
downloadDownloads:
1
At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
5:27 min
downloadDownloads:
1
At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
6:02 min
downloadDownloads:
1
Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
16:58 min
downloadDownloads:
1
Az-Zumar
PLAY
PAUSE
STOP
24:32 min
downloadDownloads:
1
Fatir
PLAY
PAUSE
STOP
14:56 min
downloadDownloads:
1
Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
16:57 min
downloadDownloads:
1
Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
23:29 min
downloadDownloads:
1
Hood
PLAY
PAUSE
STOP
36:12 min
downloadDownloads:
1
Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
17:04 min
downloadDownloads:
1
Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
10:13 min
downloadDownloads:
1
Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
5:10 min
downloadDownloads:
1
Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
7:31 min
downloadDownloads:
1
Saba'
PLAY
PAUSE
STOP
17:10 min
downloadDownloads:
1
Sad
PLAY
PAUSE
STOP
15:53 min
downloadDownloads:
1
Ta­Ha
PLAY
PAUSE
STOP
28:53 min
downloadDownloads:
2
Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
7:40 min
downloadDownloads:
2
Al-Buruj
PLAY
PAUSE
STOP
2:34 min
downloadDownloads:
2
Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
3:21 min
downloadDownloads:
2
Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
12:11 min
downloadDownloads:
2
Al-Furqan
PLAY
PAUSE
STOP
17:11 min
downloadDownloads:
2
Al-Haqqah
PLAY
PAUSE
STOP
6:06 min
downloadDownloads:
2
Al-Hujurat
PLAY
PAUSE
STOP
7:21 min
downloadDownloads:
2
Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
9:56 min
downloadDownloads:
2
Al-Kahf
PLAY
PAUSE
STOP
34:23 min
downloadDownloads:
2
Al-Ma'idah
PLAY
PAUSE
STOP
58:12 min
downloadDownloads:
2
Al-Mu'minun
PLAY
PAUSE
STOP
23:54 min
downloadDownloads:
2
Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
4:55 min
downloadDownloads:
2
Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
4:16 min
downloadDownloads:
2
Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
4:55 min
downloadDownloads:
2
Al-Qari'ah
PLAY
PAUSE
STOP
0:58 min
downloadDownloads:
2
Al­Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
26:06 min
downloadDownloads:
2
An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:28 min
downloadDownloads:
2
An-Nazi'at
PLAY
PAUSE
STOP
4:44 min
downloadDownloads:
2
An-Nisa'
PLAY
PAUSE
STOP
78:37 min
downloadDownloads:
2
An-Nur
PLAY
PAUSE
STOP
28:29 min
downloadDownloads:
2
Ar-Ra'd
PLAY
PAUSE
STOP
17:37 min
downloadDownloads:
2
Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
8:34 min
downloadDownloads:
2
As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
4:41 min
downloadDownloads:
2
Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
1:35 min
downloadDownloads:
2
Ash-Sharh
PLAY
PAUSE
STOP
0:42 min
downloadDownloads:
2
At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
5:14 min
downloadDownloads:
2
At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
2:39 min
downloadDownloads:
2
At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
1:37 min
downloadDownloads:
2
At-Taubah
PLAY
PAUSE
STOP
51:57 min
downloadDownloads:
2
At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:49 min
downloadDownloads:
2
Az-Zalzalah
PLAY
PAUSE
STOP
0:58 min
downloadDownloads:
2
Az-Zariyat
PLAY
PAUSE
STOP
7:35 min
downloadDownloads:
2
Maryam
PLAY
PAUSE
STOP
21:35 min
downloadDownloads:
2
Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
11:51 min
downloadDownloads:
2
Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
34:03 min
downloadDownloads:
2
Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
34:34 min
downloadDownloads:
3
'Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
3:45 min
downloadDownloads:
3
Al-'Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
0:59 min
downloadDownloads:
3
Al-'Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:47 min
downloadDownloads:
3
Al-A'raf
PLAY
PAUSE
STOP
68:27 min
downloadDownloads:
3
Al-Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
12:50 min
downloadDownloads:
3
Al-Anbiya'
PLAY
PAUSE
STOP
25:44 min
downloadDownloads:
3
Al-Baqarah
PLAY
PAUSE
STOP
134:23 min
downloadDownloads:
3
Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
3
Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:35 min
downloadDownloads:
3
Al-Ghashiyah
PLAY
PAUSE
STOP
2:17 min
downloadDownloads:
3
Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
11:35 min
downloadDownloads:
3
Al-Humazah
PLAY
PAUSE
STOP
0:53 min
downloadDownloads:
3
Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
2:00 min
downloadDownloads:
3
Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
6:13 min
downloadDownloads:
3
Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:35 min
downloadDownloads:
3
Al-Jumu'ah
PLAY
PAUSE
STOP
3:24 min
downloadDownloads:
3
Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
6:40 min
downloadDownloads:
3
Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
6:25 min
downloadDownloads:
3
Al-Waqi'ah
PLAY
PAUSE
STOP
8:34 min
downloadDownloads:
3
An-Naba'
PLAY
PAUSE
STOP
4:22 min
downloadDownloads:
3
An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
3
As­Sajdah
PLAY
PAUSE
STOP
7:15 min
downloadDownloads:
3
At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:49 min
downloadDownloads:
4
Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:17 min
downloadDownloads:
4
Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
2:02 min
downloadDownloads:
4
Al-Ma'un
PLAY
PAUSE
STOP
0:41 min
downloadDownloads:
5
Al-'Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:23 min
downloadDownloads:
5
Al-A'la
PLAY
PAUSE
STOP
1:48 min
downloadDownloads:
5
Al-Baiyinah
PLAY
PAUSE
STOP
2:05 min
downloadDownloads:
6
Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:38 min
downloadDownloads:
7
Al-Fatihah
PLAY
PAUSE
STOP
0:42 min
downloadDownloads:
7
Ya­Sin
PLAY
PAUSE
STOP
14:19 min
downloadDownloads:
8
Al-Masad
PLAY
PAUSE
STOP
0:28 min
downloadDownloads:
11
Al-Kauthar
PLAY
PAUSE
STOP
0:17 min
downloadDownloads:
21
Al-Kafirun
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
21
At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
6:27 min
downloadDownloads:
33
Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:29 min
downloadDownloads:
54
Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:59 min
downloadDownloads:
71
Ad-Duha
PLAY
PAUSE
STOP
1:05 min
e