ยุซที่ 1

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน้าที่ 1 เขียนโดย Super User 16095
หน้าที่ 2 เขียนโดย Super User 12950
หน้าที่ 3 เขียนโดย Super User 8730
หน้าที่ 4 เขียนโดย Super User 12703
หน้าที่ 5 เขียนโดย Super User 5621
หน้าที่ 6 เขียนโดย Super User 5182
หน้าที่ 7 เขียนโดย Super User 4295
หน้าที่ 8 เขียนโดย Super User 4039
หน้าที่ 9 เขียนโดย Super User 3813
หน้าที่ 10 เขียนโดย Super User 3663
หน้าที่ 11 เขียนโดย Super User 3546
หน้าที่ 12 เขียนโดย Super User 3447
หน้าที่ 13 เขียนโดย Super User 3045
หน้าที่ 14 เขียนโดย Super User 3218
หน้าที่ 15 เขียนโดย Super User 2990
หน้าที่ 16 เขียนโดย Super User 3184
หน้าที่ 17 เขียนโดย Super User 3020
หน้าที่ 18 เขียนโดย Super User 2921
หน้าที่ 19 เขียนโดย Super User 3128
หน้าที่ 20 เขียนโดย Super User 3999
หน้าที่ 21 เขียนโดย Super User 4054