ชื่อ

محمد طه الجنيد

Muhammad Taha Al-junaid

ประเทศ

บาห์เรน

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
14
11-surah-al-alaa
PLAY
PAUSE
STOP
1:41 min
downloadDownloads:
14
14-surah-al-balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:53 min
downloadDownloads:
14
35-surah-al-masad
PLAY
PAUSE
STOP
0:40 min
downloadDownloads:
14
37-surah-al-falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:38 min
downloadDownloads:
14
100 Al Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
1:18 min
downloadDownloads:
14
101 Al Qariah
PLAY
PAUSE
STOP
1:10 min
downloadDownloads:
14
103 Al Ashr
PLAY
PAUSE
STOP
0:31 min
downloadDownloads:
14
104 Al Humazah
PLAY
PAUSE
STOP
0:59 min
downloadDownloads:
14
105 Al Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:47 min
downloadDownloads:
14
107 Al Maun
PLAY
PAUSE
STOP
0:55 min
downloadDownloads:
14
107 Al Maun
PLAY
PAUSE
STOP
0:55 min
downloadDownloads:
14
108 Al Kautsar
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
14
109 Al Kafirun
PLAY
PAUSE
STOP
0:56 min
downloadDownloads:
14
54 Al Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
9:20 min
downloadDownloads:
14
69 Al Haqqah
PLAY
PAUSE
STOP
7:54 min
downloadDownloads:
14
70 Al Maarij
PLAY
PAUSE
STOP
6:20 min
downloadDownloads:
14
75 Al Qiyamah
PLAY
PAUSE
STOP
4:05 min
downloadDownloads:
14
82 Al Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
2:20 min
downloadDownloads:
14
83 Al Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
5:07 min
downloadDownloads:
14
85 Al Buruj
PLAY
PAUSE
STOP
2:39 min
downloadDownloads:
14
87 Al A'la
PLAY
PAUSE
STOP
1:41 min
downloadDownloads:
14
98 Al Bayyinah
PLAY
PAUSE
STOP
2:34 min
downloadDownloads:
15
22-surah-al-bayyinah
PLAY
PAUSE
STOP
2:34 min
downloadDownloads:
15
31-surah-al-maaun
PLAY
PAUSE
STOP
0:55 min
downloadDownloads:
15
33-surah-al-kaafirun
PLAY
PAUSE
STOP
0:56 min
downloadDownloads:
15
46 Al Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
18:43 min
downloadDownloads:
15
72 Al Jin
PLAY
PAUSE
STOP
7:18 min
downloadDownloads:
15
75 Al Qiyamah
PLAY
PAUSE
STOP
4:05 min
downloadDownloads:
15
77 Al Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
6:04 min
downloadDownloads:
15
83 Al Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
5:07 min
downloadDownloads:
15
87 Al A'la
PLAY
PAUSE
STOP
1:41 min
downloadDownloads:
15
89 Al Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
3:34 min
downloadDownloads:
15
96 Al Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:55 min
downloadDownloads:
15
97 Al Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:49 min
downloadDownloads:
16
07-surah-al-mutaffiffee
PLAY
PAUSE
STOP
5:07 min
downloadDownloads:
16
13-surah-al-fajr
PLAY
PAUSE
STOP
3:34 min
downloadDownloads:
16
24-surah-al-aadiyaat
PLAY
PAUSE
STOP
1:18 min
downloadDownloads:
16
32-surah-al-kawthar
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
17
112 Al Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:23 min
downloadDownloads:
23
57 Al Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
15:52 min
e