ชื่อ รอยฮาน เรียนจบหลักสูตรและสามารถอ่านอัลกุรอานได้เมื่ออายุ 5 ขวบ