บทเรียนเล่มที่ 6

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน้าที่ 1 - การอ่านคำที่สะกดด้วย م เจอ ب เขียนโดย Super User 7055
หน้าที่ 2 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ن เจอ ب เขียนโดย Super User 4249
หน้าที่ 3 - การอ่านตันวีนเจอบาอฺ เขียนโดย Super User 3852
หน้าที่ 4 - เสริมสร้างทักษะการอ่าน ตันวีน เจอ ب เขียนโดย Super User 3644
หน้าที่ 5 - การหยุด เขียนโดย Super User 5752
หน้าที่ 6 - การหยุดที่อ่านยาว เขียนโดย Super User 3949
หน้าที่ 7 - เสริมสร้างทักษะการหยุดที่อ่านสั้นและที่อ่านยาว เขียนโดย Super User 3663
หน้าที่ 8 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ن เจอ ي เขียนโดย Super User 3211
หน้าที่ 9 - การอ่าน ตันวีน เจอ ي เขียนโดย Super User 3414
หน้าที่ 10 - เสริมสร้างทักษะการอ่าน ตันวีน เจอ ي เขียนโดย Super User 3217
หน้าที่ 11 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ج ب และ د (อักษร กอลกอลอฮ์) เขียนโดย Super User 3289
หน้าที่ 12 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ج ب และ د (อักษร กอลกอลอฮ์) เขียนโดย Super User 3805
หน้าที่ 13 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ق อักษร กอลกอลอฮ์ เขียนโดย Super User 3026
หน้าที่ 14 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ط อักษร กอลกอลอฮ์ เขียนโดย Super User 3674
หน้าที่ 15 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วยอักษร กอลกอลอฮ์ เขียนโดย Super User 3066
หน้าที่ 16 - การอ่านคำที่หยุดด้วย ฟัตฮาตัยน์ เขียนโดย Super User 3179
หน้าที่ 17 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่หยุดด้วย ฟัตฮาตัยน์ เขียนโดย Super User 2680
หน้าที่ 18 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ن เจอ و เขียนโดย Super User 2874
หน้าที่ 19 - การอ่าน ตันวีน เจอ و เขียนโดย Super User 3099
หน้าที่ 20 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ن เจอ و เขียนโดย Super User 2968
หน้าที่ 21 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ن และ ตันวีน เจอ و เขียนโดย Super User 2646
หน้าที่ 22 - การหยุดด้วย ตาอฺ มัรบูเตาะห์ เขียนโดย Super User 3002
หน้าที่ 23 - เสริมสร้างทักษะการหยุดด้วย ตาอฺ มัรบูเตาะห์ เขียนโดย Super User 2851
หน้าที่ 24 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ض ظ และ خ เขียนโดย Super User 3056
หน้าที่ 25 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ض ظ และ غ เขียนโดย Super User 2660
หน้าที่ 26 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ض ظ และ غ เขียนโดย Super User 2644
หน้าที่ 27 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ذ และ ث เขียนโดย Super User 2928
หน้าที่ 28 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ذ และ ث เขียนโดย Super User 2649
หน้าที่ 29 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ن เจอ ر เขียนโดย Super User 2819
หน้าที่ 30 - การอ่าน ตันวีน เจอ ر เขียนโดย Super User 2928
หน้าที่ 31 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ن และ ตันวีน เจอ ر เขียนโดย Super User 2670
หน้าที่ 32 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ن เจอ ل เขียนโดย Super User 2845
หน้าที่ 33 - การอ่าน ตันวีน เจอ ل เขียนโดย Super User 3207
หน้าที่ 34 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ن และ ตันวีน เจอ ل เขียนโดย Super User 2852
หน้าที่ 35 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ن และ ตันวีน เจอ ل เขียนโดย Super User 2727
หน้าที่ 36 - เสริมสร้างทักษะการอ่านที่สะกดด้วย ن และ ตันวีน เจอ ل เขียนโดย Super User 2938
หน้าที่ 37 - เสริมสร้างทักษะ สรุป เขียนโดย Super User 3276
หน้าที่ 38 - เสริมสร้างทักษะ สรุป เขียนโดย Super User 2794
หน้าที่ 39 - เสริมสร้างทักษะ สรุป เขียนโดย Super User 3446
หน้าที่ 40 - สรุป เขียนโดย Super User 3688