บทเรียนเล่มที่ 5

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน้าที่ 1 - การอ่านคำที่มีเครื่องหมาย ตัซดีด เขียนโดย Super User 5408
หน้าที่ 2 - การอ่านคำที่มีเครื่องหมาย ตัซดีด เขียนโดย Super User 3577
หน้าที่ 3 - การอ่านคำที่มีเครื่องหมาย ตัซดีด เขียนโดย Super User 3145
หน้าที่ 4 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีเครื่องหมาย ตัซดีด เขียนโดย Super User 3032
หน้าที่ 5 - การอ่านคำที่มีเครื่องหมาย ตัซดีด เขียนโดย Super User 3309
หน้าที่ 6 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีเครื่องหมาย ตัซดีด เขียนโดย Super User 2705
หน้าที่ 7 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีเครื่องหมาย ตัซดีด เขียนโดย Super User 2701
หน้าที่ 8 - การอ่านคำที่มีเครื่องหมาย ตัซดีด เขียนโดย Super User 2965
หน้าที่ 9 - การอ่านคำที่มีเครื่องหมาย ตัซดีด เขียนโดย Super User 2927
หน้าที่ 10 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีเครื่องหมาย ตัซดีด เขียนโดย Super User 3087
หน้าที่ 11 - การอ่านคำที่มี อลิฟ ลาม ซัมสิยยะห์ เขียนโดย Super User 4560
หน้าที่ 12 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มี อลิฟ ลาม ซัมสียยะห์ เขียนโดย Super User 3112
หน้าที่ 13 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ن แบบ إخفاء (อิคฟาอฺ) เขียนโดย Super User 3769
หน้าที่ 14 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ن แบบ อิคฟาอฺ เขียนโดย Super User 2895
หน้าที่ 15 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ن แบบ อิคฟาอฺ เขียนโดย Super User 2975
หน้าที่ 16 - การอ่าน ตันวีน แบบ إخفاء (อิคฟาอฺ) เขียนโดย Super User 3851
หน้าที่ 17 - เสริมสร้างทักษะการอ่านแบบ إخفاء (อิคฟาอฺ) เขียนโดย Super User 2773
หน้าที่ 18 - เสริมสร้างทักษะการอ่านแบบ إخفاء (อิคฟาอฺ) เขียนโดย Super User 3086
หน้าที่ 19 - เสริมสร้างทักษะการอ่านแบบ إخفاء (อิคฟาอฺ) เขียนโดย Super User 3022
หน้าที่ 20 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ف เขียนโดย Super User 3164
หน้าที่ 21 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ت เขียนโดย Super User 2709
หน้าที่ 22 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ت และ ف เขียนโดย Super User 2655
หน้าที่ 23 - การอ่านคำว่า الله เขียนโดย Super User 3172
หน้าที่ 24 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำว่า الله เขียนโดย Super User 3112
หน้าที่ 25 - การอ่านคำว่า الله ที่มีสระ กัสเราะห์ อยู่ข้างหน้า เขียนโดย Super User 3016
หน้าที่ 26 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำว่า الله ที่มีสระ กัสเราะห์ อยู่ข้างหน้า เขียนโดย Super User 2906
หน้าที่ 27 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำว่า الله ที่สระกัสเราะห์อยู่ข้างหน้า เขียนโดย Super User 2865
หน้าที่ 28 - การอ่าน ن ที่มีเครื่องหมาย ตัซดีด เขียนโดย Super User 3113
หน้าที่ 29 - เสริมสร้างทักษะการอ่าน ن ตัซดีด เขียนโดย Super User 2653
หน้าที่ 30 - เสริมสร้างทักษะการอ่าน ن ตัซดีด เขียนโดย Super User 2547
หน้าที่ 31 - การอ่านคำที่ ن มีเครื่องหมาย ตัซดีด อยู่หลัง ا ل เขียนโดย Super User 2970
หน้าที่ 32 - การอ่านคำที่ ن มีเครื่องหมาย ตัซดีด อยู่หลัง ا ل เขียนโดย Super User 2885
หน้าที่ 33 - การอ่าน م ตัซดีด และ م เจอ م เขียนโดย Super User 2965
หน้าที่ 34 - การอ่าน ن เจอ م และ ตันวีน เจอ م เขียนโดย Super User 2813
หน้าที่ 35 - เสริมสร้างทักษะการอ่าน ن เจอ م และ ตันวีน เจอ م เขียนโดย Super User 2715
หน้าที่ 36 - การอ่านคำที่สะกดด้วย غ เขียนโดย Super User 3065
หน้าที่ 37 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ص เขียนโดย Super User 2873
หน้าที่ 38 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ز เขียนโดย Super User 2852
หน้าที่ 39 - เสริมสร้างทักษะ เขียนโดย Super User 3100
หน้าที่ 40 - เสริมสร้างทักษะ เขียนโดย Super User 2962