บทเรียนเล่มที่ 3

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน้าที่ 1 - การอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 6587
หน้าที่ 2 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 4702
หน้าที่ 3 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 3960
หน้าที่ 4 - การอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะที่อักษรตัวที่ 2 เขียนโดย Super User 3835
หน้าที่ 5 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 3369
หน้าที่ 6 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 3252
หน้าที่ 7 - การอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะด้วย อลิฟ ตัวเล็ก เขียนโดย Super User 3926
หน้าที่ 8 - การอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะด้วย ي เขียนโดย Super User 3729
หน้าที่ 9 - การอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะด้วย و เขียนโดย Super User 3895
หน้าที่ 10 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 3480
หน้าที่ 11 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 3534
หน้าที่ 12 - การอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะที่อักษรตัวที่ 2 ในคำที่มีอักษร 4 ตัว เขียนโดย Super User 3768
หน้าที่ 13 - การอ่านคำที่มี ตาอฺ มัรบูเตาะห์ เขียนโดย Super User 3975
หน้าที่ 14 - การอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 3442
หน้าที่ 15 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 3038
หน้าที่ 16 - การอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะที่อักษรตัวที่ 1 และ 3 เขียนโดย Super User 3170
หน้าที่ 17 - การอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะที่อักษรตัวที่ 2 และ 4 เขียนโดย Super User 3054
หน้าที่ 18 - เสริมสร้างทักาะการอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 2845
หน้าที่ 19 - การอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะที่อักษรตัวที่ 2 และ 3 เขียนโดย Super User 3031
หน้าที่ 20 - การอ่าน أ (ฮัมซะห์) ที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 3992
หน้าที่ 21 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 3513
หน้าที่ 22 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 2871
หน้าที่ 23 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 2799
หน้าที่ 24 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาว 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 2901
หน้าที่ 25 - การอ่านคำที่มี ي และ و ที่ไม่อ่าน เขียนโดย Super User 3528
หน้าที่ 26 - การอ่านคำที่มี ا (อลิฟ) ที่มีเครื่องหมายวงรี เขียนโดย Super User 3510
หน้าที่ 27 - การอ่านคำที่อ่านยาวเกินกว่า 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 3158
หน้าที่ 28 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาวเกินกว่า 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 3099
หน้าที่ 29 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่อ่านยาวเกินกว่า 2 จังหวะ เขียนโดย Super User 3420
หน้าที่ 30 - การอ่านคำที่สะกดด้วย م เขียนโดย Super User 3218
หน้าที่ 31 - เสริมสร้างการอ่านคำที่สะกดด้วย م เขียนโดย Super User 2912
หน้าที่ 32 - การอ่านคำที่สะกดด้วย ل เขียนโดย Super User 3054
หน้าที่ 33 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย ل เขียนโดย Super User 2747
หน้าที่ 34 - การอ่านคำที่มี ฮัมซะห์ วะศอล เขียนโดย Super User 3910
หน้าที่ 35 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มี ฮัมซะห์ วะศอล เขียนโดย Super User 2963
หน้าที่ 36 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มี ฮัมซะห์ วะศอล เขียนโดย Super User 2741
หน้าที่ 37 - การอ่านคำที่สะกดด้วย س เขียนโดย Super User 2848
หน้าที่ 38 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย س เขียนโดย Super User 2815
หน้าที่ 39 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย س เขียนโดย Super User 2549
หน้าที่ 40 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่สะกดด้วย س เขียนโดย Super User 2821