บทเรียนเล่มที่ 2

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน้าที่ 1 - การอ่าน ت ب และ ج ที่มีสระ กัสเราะห์ เขียนโดย Super User 7863
หน้าที่ 2 - การอ่าน خ ح และ د ที่มีสระ กัสเราะห์ เขียนโดย Super User 4512
หน้าที่ 3 - การอ่าน ز ر และ س ที่มีสระ กัสเราะห์ เขียนโดย Super User 3510
หน้าที่ 4 - การอ่าน ش และ ع ที่มีสระ กัสเราะห์ เขียนโดย Super User 3492
หน้าที่ 5 - การอ่าน ك ف และ ل ที่มีสระ กัสเราะห์ เขียนโดย Super User 3446
หน้าที่ 6 - การอ่าน م และ ن ที่มีสระ กัสเราะห์ เขียนโดย Super User 3141
หน้าที่ 7 - การอ่าน و هـ และ ء ที่มีสระ กัสเราะห์ เขียนโดย Super User 4090
หน้าที่ 8 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีสระกัสเราะห์ เขียนโดย Super User 3772
หน้าที่ 9 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีสระ กัสเราะห์ เขียนโดย Super User 3349
หน้าที่ 10 - การอ่าน ت ب และ ج ที่มีสระ ฏอมมะห์ เขียนโดย Super User 3886
หน้าที่ 11 - การอ่าน د ح และ ر ที่มีสระ ฏอมมะห์ เขียนโดย Super User 3190
หน้าที่ 12 - การอ่าน س และ ط ที่มีสระ ฏอมมะห์ เขียนโดย Super User 3235
หน้าที่ 13 - การอ่าน ع และ ف ที่มีสระ ฏอมมะห์ เขียนโดย Super User 2977
หน้าที่ 14 - การอ่าน ك และ ل ที่มีสระ ฏอมมะห์ เขียนโดย Super User 3249
หน้าที่ 15 - การอ่าน م และ ن ที่มีสระ ฏอมมะห์ เขียนโดย Super User 3057
หน้าที่ 16 - การอ่าน هـ และ ء ที่มีสระ ฏอมมะห์ เขียนโดย Super User 2912
หน้าที่ 17 - การอ่าน ي ที่มีสระ ฎอมมะห์ เขียนโดย Super User 3078
หน้าที่ 18 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีสระ ฎอมมะห์ เขียนโดย Super User 3204
หน้าที่ 19 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีสระ ฎอมมะห์ เขียนโดย Super User 2950
หน้าที่ 20 - การอ่าน ت ب และ ح ที่มีสระ ฟัตฮะตัยน์ เขียนโดย Super User 3683
หน้าที่ 21 - การอ่าน ع د และ م ที่มีสระ ฟัตฮะตัยน์ เขียนโดย Super User 3215
หน้าที่ 22 - การอ่าน ل ف และ ن ที่มีสระ ฟัตฮะตัยน์ เขียนโดย Super User 3163
หน้าที่ 23 - การอ่าน ظ ر และ ض ที่มีสระ ฟัตฮะตัยน์ เขียนโดย Super User 3124
หน้าที่ 24 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีสระ ฟัตฮะตัยน์ เขียนโดย Super User 3307
หน้าที่ 25 - การอ่าน ح ب และ د ที่มีสระ กัสรอตัยน์ เขียนโดย Super User 3042
หน้าที่ 26 - การอ่าน ر และ ض ที่มีสระ กัสรอตัยน์ เขียนโดย Super User 2789
หน้าที่ 27 - การอ่าน ق ف ที่มีสระ กัสรอตัยน์ เขียนโดย Super User 2746
หน้าที่ 28 - การอ่าน ل คำ م ที่มีสระ กัสรอตัยน์ เขียนโดย Super User 3097
หน้าที่ 29 - การอ่าน ن ที่มีสระกัสรอตัยน์ เขียนโดย Super User 2808
หน้าที่ 30 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีสระ กัสรอตัยน์ เขียนโดย Super User 3009
หน้าที่ 31 - การอ่าน ت ب และ ح ที่มีสระ ฎอมมะตัยน์ เขียนโดย Super User 2960
หน้าที่ 32 - การอ่าน د และ ر ที่มีสระ ฎอมมะตัยน์ เขียนโดย Super User 2925
หน้าที่ 33 - การอ่าน س และ ط ที่มีสระฎอมมะตัยน์ เขียนโดย Super User 2953
หน้าที่ 34 - การอ่าน ظ และ ف ที่มีสระ ฎอมมาตัยน์ เขียนโดย Super User 3029
หน้าที่ 35 - การอ่าน ل และ م ที่มีสระฎอมมาตัยน์ เขียนโดย Super User 2967
หน้าที่ 36 - การอ่าน ن ที่มีสระ ฎอมมะตัยน์ เขียนโดย Super User 2661
หน้าที่ 37 - การอ่าน ع และ ء ที่มีสระ ฎอมมะตัยน์ เขียนโดย Super User 2784
หน้าที่ 38 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีสระ ฎอมมะตัยน์ เขียนโดย Super User 3231
หน้าที่ 39 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีสระ ฎอมมะตัยน์ เขียนโดย Super User 2957
หน้าที่ 40 - เสริมสร้างทักษะการอ่านคำที่มีสระ ฎอมมะตัยน์ เขียนโดย Super User 3842