บทเรียนเล่มที่ 1

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน้าที่ 1 - การอ่านอักษร ب และ ت ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 27895
หน้าที่ 2 - การอ่านอักษร ث ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 13072
หน้าที่ 3 - การอ่านอักษร ج ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 9053
หน้าที่ 4 - การอ่านอักษร ح ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 7383
หน้าที่ 5 - การอ่านอักษร خ ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 6796
หน้าที่ 6 - การอ่านอักษร د ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 6007
หน้าที่ 7 - การอ่านอักษร ذ ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 5576
หน้าที่ 8 - การอ่านอักษร ر ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 4975
หน้าที่ 9 - การอ่านอักษร ز ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 4962
หน้าที่ 10 - การอ่านอักษร س ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 5096
หน้าที่ 11 - การอ่านอักษร ش ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 4756
หน้าที่ 12 - การอ่านอักษร ص ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 4615
หน้าที่ 13 - การอ่านอักษร ض ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 4270
หน้าที่ 14 - การอ่านอักษร ط ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 4244
หน้าที่ 15 - การอ่านอักษร ظ ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 4091
หน้าที่ 16 - การอ่านอักษร ع ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 3759
หน้าที่ 17 - การอ่านอักษร غ ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 3654
หน้าที่ 18 - การอ่านอักษร ف ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 3392
หน้าที่ 19 - การอ่านอักษร ق ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 3375
หน้าที่ 20 - การอ่านอักษร ك ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 3645
หน้าที่ 21 - การอ่านอักษร ل ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 3588
หน้าที่ 22 - การอ่านอักษร م ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 3309
หน้าที่ 23 - การอ่านอักษร ن ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 3247
หน้าที่ 24 - การอ่านอักษร و ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 3145
หน้าที่ 25 - การอ่านอักษร هـ ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 3447
หน้าที่ 26 - การอ่านอักษร ء ที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 3706
หน้าที่ 27 - การอ่านอักษรที่มีสระฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 4301
หน้าที่ 28 - เสริมสร้างทักษะการอ่านอักษรที่มีสระ ฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 5018
หน้าที่ 29 - เสริมสร้างทักษะการอ่านอักษรที่มีสระ ฟัตฮะห์ เขียนโดย Super User 3389
หน้าที่ 30 - การอ่านอักษร ف ج และ ص ในรูปแบบผสม เขียนโดย Super User 4978
หน้าที่ 31 - การอ่านอักษร ب س และ ح ในรูปแบบผสม เขียนโดย Super User 4358
หน้าที่ 32 - การอ่านอักษร ش ق และ ن ในรูปแบบผสม เขียนโดย Super User 3377
หน้าที่ 33 - การอ่านอักษร ت ض และ خ ในรูปแบบผสม เขียนโดย Super User 3419
หน้าที่ 34 - การอ่านอักษร ي ث และ م ในรูปแบบผสม เขียนโดย Super User 3437
หน้าที่ 35 - การอ่านอักษร ك และ ل ในรูปแบบผสม เขียนโดย Super User 3408
หน้าที่ 36 - การอ่านอักษร ع และ غ ในรูปแบบผสม เขียนโดย Super User 4523
หน้าที่ 37 - การอ่านอักษร هـ ในรูปแบบผสม เขียนโดย Super User 5271
หน้าที่ 38 - เสริมสร้างทักษะการอ่านอักษรผสม เขียนโดย Super User 5605
หน้าที่ 39 - เสริมสร้างทักษะการอ่านอักษรผสม เขียนโดย Super User 4277
หน้าที่ 40 - เสริมสร้างทักษะการอ่านอักษรผสม เขียนโดย Super User 6470