ชื่อ

خليفة الطنيجى

Khalifah At-Tonaeijy

ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
9
097 - Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
1:21 min
downloadDownloads:
9
100 - Al-Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
2:04 min
downloadDownloads:
9
106 - Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
1:10 min
downloadDownloads:
9
107 - Al-Maun
PLAY
PAUSE
STOP
1:34 min
downloadDownloads:
10
068 - Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
15:19 min
downloadDownloads:
10
069 - Al-Haaqqa
PLAY
PAUSE
STOP
12:53 min
downloadDownloads:
10
070 - Al-Maarij
PLAY
PAUSE
STOP
11:03 min
downloadDownloads:
10
074 - Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
12:11 min
downloadDownloads:
10
075 - Al-Qiyama
PLAY
PAUSE
STOP
7:14 min
downloadDownloads:
10
077 - Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
10:11 min
downloadDownloads:
10
079 - An-Naziat
PLAY
PAUSE
STOP
7:55 min
downloadDownloads:
10
082 - Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
4:07 min
downloadDownloads:
10
083 - Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
9:27 min
downloadDownloads:
10
084 - Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
4:57 min
downloadDownloads:
10
085 - Al-Burooj
PLAY
PAUSE
STOP
5:28 min
downloadDownloads:
10
089 - Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
6:37 min
downloadDownloads:
10
090 - Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
3:33 min
downloadDownloads:
10
091 - Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
2:36 min
downloadDownloads:
10
092 - Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
3:29 min
downloadDownloads:
10
093 - Ad-Dhuha
PLAY
PAUSE
STOP
1:59 min
downloadDownloads:
10
094 - Al-Inshirah
PLAY
PAUSE
STOP
1:16 min
downloadDownloads:
10
095 - At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
1:57 min
downloadDownloads:
10
096 - Al-Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:56 min
downloadDownloads:
10
098 - Al-Bayyina
PLAY
PAUSE
STOP
3:45 min
downloadDownloads:
10
099 - Az-Zalzala
PLAY
PAUSE
STOP
1:40 min
downloadDownloads:
10
102 - At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
1:39 min
downloadDownloads:
10
103 - Al-Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:44 min
downloadDownloads:
10
105 - Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
1:19 min
downloadDownloads:
10
111 - Al-Masadd
PLAY
PAUSE
STOP
1:05 min
downloadDownloads:
10
113 - Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:57 min
downloadDownloads:
10
114 - An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
1:42 min
downloadDownloads:
11
072 - Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
11:26 min
downloadDownloads:
11
080 - Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
6:46 min
downloadDownloads:
11
081 - At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
5:09 min
downloadDownloads:
11
086 - At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
3:00 min
downloadDownloads:
11
112 - Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:37 min
downloadDownloads:
12
076 - Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
11:16 min
downloadDownloads:
13
071 - Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
9:31 min
downloadDownloads:
13
073 - Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
8:32 min
downloadDownloads:
13
104 - Al-Humaza
PLAY
PAUSE
STOP
1:35 min
downloadDownloads:
13
108 - Al-Kauther
PLAY
PAUSE
STOP
0:39 min
downloadDownloads:
14
101 - Al-Qaria
PLAY
PAUSE
STOP
1:47 min
downloadDownloads:
14
110 - An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:56 min
downloadDownloads:
15
087 - Al-Ala
PLAY
PAUSE
STOP
3:18 min
downloadDownloads:
15
109 - Al-Kafiroon
PLAY
PAUSE
STOP
1:34 min
downloadDownloads:
18
078 - An-Naba
PLAY
PAUSE
STOP
8:41 min
downloadDownloads:
18
088 - Al-Ghashiya
PLAY
PAUSE
STOP
4:26 min
downloadDownloads:
20
067 - Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
57:00 min
e