ชื่อ

خليفة الطنيجى

Khalifah At-Tonaeijy

ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
4
Al-An'am
PLAY
PAUSE
STOP
61:59 min
downloadDownloads:
4
Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
26:53 min
downloadDownloads:
4
At-Taubah
PLAY
PAUSE
STOP
40:42 min
downloadDownloads:
5
Al-A'raf
PLAY
PAUSE
STOP
69:03 min
downloadDownloads:
5
Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:18 min
downloadDownloads:
5
Al-Masad
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
5
An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:39 min
downloadDownloads:
6
Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:28 min
downloadDownloads:
6
Al-Ma'idah
PLAY
PAUSE
STOP
57:17 min
downloadDownloads:
6
An-Nisa'
PLAY
PAUSE
STOP
75:58 min
downloadDownloads:
7
Al-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
72:35 min
downloadDownloads:
7
Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
9:21 min
downloadDownloads:
14
Al-Baqarah
PLAY
PAUSE
STOP
120:52 min
downloadDownloads:
51
Al-Fatihah
PLAY
PAUSE
STOP
0:52 min
e