1/10 ถนน พิชิตบำรุง ต.บางนาค เมืองนราธิวาส 96000,
หน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส

083 9671134
qurancth@gmail.com

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ (1)

ศูนย์อัลกุรอานุลการีม-นราธิวาส เชิญร่วมมัจลิส คีตาม ประจำปีการเรียนการสอน 2560-2561

     

ศูนย์อัลกุรอานุลการีม-นราธิวาส จักมีการจัด มัจลิสคีตาม ประจำปีการเรียนการสอน 2560-2561 ณ ศูนย์ศูนย์อัลกุรอานุลการีม-นราธิวาส ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 เพื่อสรุปโปรแกรมการเรียนการสอนของศูนย์อัลกุรอาน และมีกิจกรรม มอบรางวัลผู้สนับสนุน และผู้เรียนดีเด่น ครูและหัลเกาะฮฺ ดีเด่น ประกาศโปรแกรมใหม่ ประจำปีการเรียนการสอน 2561-2562 ทั้งนี้ จักมีเลียงอาหารให้กับผู้เข้าร่วม ติดต่อสอบถาม 083 967 1134 อ.ลุกมาน อับดุลเลาะห์