1/10 ถนน พิชิตบำรุง ต.บางนาค เมืองนราธิวาส 96000,
หน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส

083 9671134
qurancth@gmail.com

Written by Super User
Category:

มัจลิสคตาม

         ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ศุนย์อัลกุรอานุลการีม-นราธิวาส จัดงาน มัจลิสคีตาม ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อทำการสรุปการเรียนการสอนประจำปี ณ ศูนย์อัลกุรอานุลการีม-นราธิวาส ภายในงาน มีกิจกรรมสรุปผลการเรียนการสอน มอบเกียรติบัตรให้ผู้เรียนดีเด่น และอื่นๆ โดยมี ดร.อุสมาน ยูนุ หัวหน้าศูนย์อัลกุรอานุลการีม-นราธิวาส สรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา รวมทั้ง จัดมีการเลี้ยงอาหารให้แขกผู้เข้ารวมงานอย่างคึกคัก

 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura

Written by Super User
Category:

       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อัลกุรอานุลการีม-ประเทศไทย จัดกิจกรรม อัรริฮละฮฺ ขึ้น เพื่อกระชับความเป็นอุคุววะฮฺกับสมาชิกศูนย์อัลกุรอานุลการีม จัดขึ้นที่ หาดอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้รับความสนใจแก่บรรดาสมาชิก เข้าร่วมกิจนับร้อยกว่าคน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สอดแทรกด้วย กิจกรรมความรู้แก่สมาชิก 

Written by Super User
Category:

โครงการเราะมะฎอนสัญจร 

      ศุนย์อัลกุรอานุลการีม-นราธิวาส จัดกิจกรรมเราะมะฎอนสัญจรขึ้น ตามหมู่บ้านหัลเกาะฮฺ ที่อยู๋ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์อัลกุรอาน-นราธิวาส โดย มี 4 หัลเกาะฮฺที่ได้รับคัดเลือก คือ บ้านกูแบสาลอ บ้านปูลาไซห์ บ้านโคกพยอม และบ้านบือแรง  ในกิจกรรมปีนี้มีการวากัฟอัลกุรอานให้กับมัสยิดในพื้นรับผิดชอบของหัลเกาะห์ และมีการแจกซะกาตให้ผู้สมควรได้รับอีกด้วย กิจกรรมละศิลออดร่วมกัน และร่วมละหมาดตะรอเวียะห์ร่วมกันปิดท้าย ตัฟซีรอัลกุรอานจากผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์อัลกุรอาน โดยมีทีมงานศูนย์อัลกุรอานเข้ารวมด้วย

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura