1/10 ถนน พิชิตบำรุง ต.บางนาค เมืองนราธิวาส 96000,
หน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส

083 9671134
qurancth@gmail.com

Written by Super User
Hits: 704

โครงการเราะมะฎอนสัญจร 

      ศุนย์อัลกุรอานุลการีม-นราธิวาส จัดกิจกรรมเราะมะฎอนสัญจรขึ้น ตามหมู่บ้านหัลเกาะฮฺ ที่อยู๋ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์อัลกุรอาน-นราธิวาส โดย มี 4 หัลเกาะฮฺที่ได้รับคัดเลือก คือ บ้านกูแบสาลอ บ้านปูลาไซห์ บ้านโคกพยอม และบ้านบือแรง  ในกิจกรรมปีนี้มีการวากัฟอัลกุรอานให้กับมัสยิดในพื้นรับผิดชอบของหัลเกาะห์ และมีการแจกซะกาตให้ผู้สมควรได้รับอีกด้วย กิจกรรมละศิลออดร่วมกัน และร่วมละหมาดตะรอเวียะห์ร่วมกันปิดท้าย ตัฟซีรอัลกุรอานจากผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์อัลกุรอาน โดยมีทีมงานศูนย์อัลกุรอานเข้ารวมด้วย

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura

 

Category: