พบปะเด็กๆ หาลาเกาะฮฺ วันที่ 6/5/2017

ณ ศูนย์อัลกุรอานุลการีม

1

1

1