อบรม "ลับลิ้นให้ฟาซิห์" โดย อ.ลุกมาน หามะ เมื่อวันที่ 15/4/2017

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2