อบรม "ลับลิ้นให้ฟาซิห์" โดย อ.ลุกมาน หามะ เมื่อวันที่ 8/4/2017