ในกิจกรรมอบรมอากีดะฮฺ อิหม่ามซาฟิอีย์ ณ ศูนย์อัลกุรอานุลการีม เมื่อวันที่ 7/1/2560