คอร์สเรียนการอัลกุรอานระดับตะห์สีน

เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่สามารถอ่านอัลกุรอานได้แล้ว แต่อ่านไม่ค่อยคล่องหรือต้องการพัฒนาการอ่านให้ถูกต้องตามกฏตัจวีด

ระดับการเรียนแบ่งเป็น 3 ระดับ

ระดับที่ 1 ประกอบด้วย

1.1- บทอัลฟาตีหะฮฺ

1.2- อายะฮฺกุรสีย์ أية كرسي(ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ 255)

1.3- อายะฮฺ ءَامَنَ الرَّسُولُ (ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ 285 - 286)

1.4- قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ، قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

ระดับที่ 2 ประกอบด้วย

ยุซ 30 (جزء عَمَّ)

ระดับที่ 3 ประกอบด้วย

ยุซ 28 - ยุซ 29

ระดับที่ 4 ประกอบด้วย

ตั้งแต่ยุซที่ 1 - ยุซที่ 27

วิธีการเรียน

เรียนผ่าน SKYPE , Line หรือโทรศัพท์

เรียนเฉพาะวันจันทร์ ช่วงเวลา 16.00 - 17.40 น. เรียนสัปดาห์ละครั้งฯ ละ 10 นาที/คน

ให้ผู้เรียนต้องจองช่วงเวลาเรียนตามวัน/เวลาที่ระบุข้างต้นให้แน่นอน

รับเฉพาะอายุ 18 ปีขึ้น ผู้ชายและผู้หญิง

เก็บเพียงค่าลงทะเบียน 100 บาท ฟรีค่าเรียน

วิธีการสมัคร

- โทรฯ จองช่วงเวลา(ตามวันและช่วงเวลาที่ระบุข้างต้น) ที่เบอร์ฯ 073 530 723 , 083 967 1134(เบอร์ฯศูนย์) ,087 294 8263 (อ.ลุกมาน)