อัลกุรอานขั้นพื้นฐาน

เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถอ่านได้เลย หรืออ่านได้เพียงบางส่วน

เรียนผ่าน SKYPE , Line หรือโทรศัพท์

เรียนเฉพาะวันเสาร์ ช่วงเวลา 14.30 - 16.45 น. เรียนสัปดาห์ละครั้งฯ ละ 10 นาที/คน

ให้ผู้เรียนต้องจองช่วงเวลาเรียนตามวัน/เวลาที่ระบุข้างต้นให้แน่นอน

รับเฉพาะอายุ 18 ปีขึ้น ผู้ชายและผู้หญิง

เก็บเพียงค่าลงทะเบียน 100 บาท ฟรีค่าเรียน

วิธีการสมัคร

- โทรฯ จองช่วงเวลา(ตามวันและช่วงเวลาที่ระบุข้างต้น) ที่เบอร์ฯ 073 530 723 , 083 967 1134(เบอร์ฯศูนย์) ,087 294 8263 (อ.ลุกมาน)

 


ผู้ที่จะเรียนในคอร์สนี้ แนะนำให้ปฏิบัติตามข้างล่างนี้

- 1. ให้ฝึกอ่านด้วยตัวเองก่อน,

โดยผู้เรียนสามารถฝึกอ่านด้วยตัวเองแบบออนไลน์ที่เมนู ฝึกอ่านออนไลน์ ตามวันและเวลาไหนก็ได้ที่ผู้เรียนสะดวก โดยฝึกอ่านตามหัวข้อที่ตัวเองสามารถอ่านได้ให้คล่องแคล่วเสียก่อน

กรุณาดูวิธีการฝึกอ่านด้วยตัวเองในแต่ละหน้าที่ท่านฝึกอ่าน

- 2. อ่านกับครูผ่านโทรศัพท์หรือโปรแกรม Skype แบบตัวต่อตัว

การอ่านกับครูเพื่อครูจะได้ประเมินผลการอ่านของผู้เรียนว่าสามารถอ่านถูกต้องตามมาตราฐานมาก/น้อยแค่ไหน และเพื่อผู้เรียนจะได้รับการรับรองความถูกต้องที่อ่านถูกต้อง หรือจะได้รับการแก้ไขในสิ่งที่ผู้เรียนอ่านไม่ถูกต้อง