เนื่องด้วยคำภีร์อัลกุรอานเป็นพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้า เป็นสื่อที่พระองค์สื่อสารกับมนุษย์ เพื่อเป็นสื่อนำทางให้มนุษยชาติสู่ความจำเริญและสันติสุข ....ใครก็ตามที่รับและเชือฟังคำดำรัสนี้ เขาจะได้รับการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์อันบรมสุขชั่วนิรันดร์ แต่หากใครก็ตามที่ปฏิเสธคำดำรัสนี้ เขาจะได้รับการลงโทษให้อยู่ในไฟนรกอันสุดแสนทรมาน


การเรียนการสอนอัลกุรอานจึงมีความสำคัญและมีความประเสร็ฐอย่างหาที่เทียบมิได้

 

"ศูนย์ส่งเสริมเพื่อการเรียนรู้และศึกษาอัลกุรอาน"

 

จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความจำเป็นพื้นฐานด้านการศึกษาอัลกุรอานแก่มุสลิมและผู้สนใจทั่วไป

และเพื่อเปิดโอกาศแก่ผู้ที่อยู่ในถิ่นต่างๆสามารถเรียนอ่านอัลกุรอานได้


"ศูนย์ฝึกอ่านอัลกุรอานทางไกล" แห่งนี้ ได้จัดตั้งภายใต้การดูเเลของThe islamic foundation

และฝ่ายเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี