1/10 ถนน พิชิตบำรุง ต.บางนาค เมืองนราธิวาส 96000,
หน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส

083 9671134
qurancth@gmail.com

หัลเกาะฮฺอัลกุรอาน

ภายใต้การดูแลของศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย

หัลเกาะฮฺ อาบูบากัร อัศศิกดิก
ชื่อหมู่บ้าน    : ปูลาไซฮ์
ชื่อผู้สอน      :รอฟีอะฮฺ ยูนุ
จำนวนผู้เรียน : 7
หัลเกาะฮฺ อุมัร บิน คอตตอบ
หัลเกาะฮฺ อุสมาน บิน อัฟฟาน
หัลเกาะฮฺ อาลี บิน อาบีตอลิบ
หัลเกาะฮฺ ฮาซัน บิน อาลี
หัลเกาะฮฺ ฮูเซน บินอาลี
หัลเกาะฮฺ ซาบิต บิน กอยซ
หัลเกาะฮฺ ซัยด บิน ซาบิต
หัลเกาะฮฺ อับดุลเราะฮฺมาน บิน อาวฟฺ
หัลเกาะฮฺ บิลาล บิน รอบะฮฺ
หัลเกาะฮฺ ซาอัด บิน มูอาซฺ
หัลเกาะฮฺ ฮารีซะฮฺ บินตี ซารอเกาะฮฺ
หัลเกาะฮฺ คอดีญะฮฺ บินตี ไควเลด
หัลเกาะฮฺ อาอีซะฮฺ บินตี อาบูบากัร
หัลเกาะฮฺ นาซีบะฮฺ บินตี กาอับ
หัลเกาะฮฺ อุมมูฮาบีบะฮฺ บินตี อาบูซุฟยาน
หัลเกาะฮฺ ฮัฟเซาะฮฺ บินตี อุมัร
หัลเกาะฮฺ เซาดะฮฺ บินตี ซัมอะฮฺ
หัลเกาะฮฺ ซัยนับ บินตี ชัหซฺ
หัลเกาะฮฺ อัสมาอฺ บินตี อาบูบากัร