1/10 ถนน พิชิตบำรุง ต.บางนาค เมืองนราธิวาส 96000,
หน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส

083 9671134
qurancth@gmail.com

ภาษาอาหรับพื้นฐาน(belajar Bahasa Arab)

โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอาหรับเพื้องต้น ใช้หลักสูตร العربية بين يديك เป็นโปแกรมเรียนที่ศูนย์อัลกุรอาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเน้นการสนทนาในชีวิตประจำวัน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำการสนทนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้