1/10 ถนน พิชิตบำรุง ต.บางนาค เมืองนราธิวาส 96000,
หน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส

083 9671134
qurancth@gmail.com

ทำเนียบศูนย์อัลกุรอาน

ดร.อุสมาน ยูนุ
ดร.อุสมาน ยูนุหัวหน้าศูนย์อัลกุรอานุลการีม
อ.ลุกมาน อับดุลเลาะห์
อ.ลุกมาน อับดุลเลาะห์ฝ่ายการเงินและติดตามหัลเกาะฮฺ
อ.มูฮัมมัด คอยา
อ.มูฮัมมัด คอยาฝ่ายวิชาการ
คอยรุดดีน ดอฆอ
คอยรุดดีน ดอฆอเจ้าหน้าที่เทคนิค
ยุสรี หะยีสิตี้
ยุสรี หะยีสิตี้ฝ่ายประสานงาน
บะฮฺเรน ยูนุเจ้าหน้าที่บันทึกและตืดตามภาคสนาม
อุสมาน เจ๊ะเด็ง ฝ่ายประสานงาน
ฟัรฮาร สูหลงฝ่ายประสานงาน

ที่ปรึกษาศูนย์อัลกุรอาน

01

ดาโต๊ะฮัมการ์ มะวิง

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ
02

นายแพทย์แวดือราแม แวดาโอะ

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ
03

อ.มาหามะ อับดุลเราะฮฺมาน

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ
04

โต๊ะครู อับดุลลอฮ โอะลง

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ
05

อ.มูฮำหมัดนาเซร์ หะบาแย

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ
05

อ.ยา มะสะแม

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ