ชื่อ

علي الحذيفي

Ali Al-Huzaifi

ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
19
Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
5:17 min
downloadDownloads:
20
Al-'Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:41 min
downloadDownloads:
20
Al-'Ankabut
PLAY
PAUSE
STOP
23:15 min
downloadDownloads:
20
Al-A'la
PLAY
PAUSE
STOP
1:49 min
downloadDownloads:
20
Al-A'raf
PLAY
PAUSE
STOP
77:25 min
downloadDownloads:
20
Al-Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
15:56 min
downloadDownloads:
20
Al-Baiyinah
PLAY
PAUSE
STOP
2:08 min
downloadDownloads:
20
Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:57 min
downloadDownloads:
20
Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
3:23 min
downloadDownloads:
20
Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
20
Al-Furqan
PLAY
PAUSE
STOP
18:14 min
downloadDownloads:
20
Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
13:31 min
downloadDownloads:
20
Al-Hashr
PLAY
PAUSE
STOP
10:56 min
downloadDownloads:
20
Al-Hujurat
PLAY
PAUSE
STOP
8:47 min
downloadDownloads:
20
Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:24 min
downloadDownloads:
20
Al-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
78:52 min
downloadDownloads:
20
Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
2:16 min
downloadDownloads:
20
Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
6:05 min
downloadDownloads:
20
Al-Jumu'ah
PLAY
PAUSE
STOP
4:28 min
downloadDownloads:
20
Al-Kahf
PLAY
PAUSE
STOP
31:39 min
downloadDownloads:
20
Al-Kauthar
PLAY
PAUSE
STOP
0:24 min
downloadDownloads:
20
Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:52 min
downloadDownloads:
20
Al-Ma'idah
PLAY
PAUSE
STOP
66:24 min
downloadDownloads:
20
Al-Mu'minun
PLAY
PAUSE
STOP
23:57 min
downloadDownloads:
20
Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
6:41 min
downloadDownloads:
20
Al-Mujadilah
PLAY
PAUSE
STOP
11:19 min
downloadDownloads:
20
Al-Mumtahinah
PLAY
PAUSE
STOP
8:52 min
downloadDownloads:
20
Al-Munafiqun
PLAY
PAUSE
STOP
4:47 min
downloadDownloads:
20
Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
5:21 min
downloadDownloads:
20
Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
5:02 min
downloadDownloads:
20
Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
4:38 min
downloadDownloads:
20
Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
8:18 min
downloadDownloads:
20
Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
8:35 min
downloadDownloads:
20
Al-Qari'ah
PLAY
PAUSE
STOP
1:00 min
downloadDownloads:
20
Al-Qasas
PLAY
PAUSE
STOP
33:57 min
downloadDownloads:
20
Al­Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
29:35 min
downloadDownloads:
20
An-Naba'
PLAY
PAUSE
STOP
4:25 min
downloadDownloads:
20
An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
8:38 min
downloadDownloads:
20
An-Naml
PLAY
PAUSE
STOP
27:49 min
downloadDownloads:
20
An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:44 min
downloadDownloads:
20
An-Nisa'
PLAY
PAUSE
STOP
80:45 min
downloadDownloads:
20
Ar-Ra'd
PLAY
PAUSE
STOP
19:10 min
downloadDownloads:
20
As-Saffat
PLAY
PAUSE
STOP
24:14 min
downloadDownloads:
20
Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
21:14 min
downloadDownloads:
20
At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
6:09 min
downloadDownloads:
20
At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
2:48 min
downloadDownloads:
20
At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
7:56 min
downloadDownloads:
20
Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
27:30 min
downloadDownloads:
20
Hood
PLAY
PAUSE
STOP
44:17 min
downloadDownloads:
20
Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
19:01 min
downloadDownloads:
20
Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
11:54 min
downloadDownloads:
20
Maryam
PLAY
PAUSE
STOP
18:19 min
downloadDownloads:
20
Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
8:25 min
downloadDownloads:
20
Saba'
PLAY
PAUSE
STOP
19:04 min
downloadDownloads:
20
Sad
PLAY
PAUSE
STOP
17:53 min
downloadDownloads:
20
Ta­Ha
PLAY
PAUSE
STOP
28:42 min
downloadDownloads:
20
Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
41:09 min
downloadDownloads:
20
Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
39:41 min
downloadDownloads:
21
'Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
3:46 min
downloadDownloads:
21
Al-An'am
PLAY
PAUSE
STOP
71:03 min
downloadDownloads:
21
Al-Anbiya'
PLAY
PAUSE
STOP
26:32 min
downloadDownloads:
21
Al-Hijr
PLAY
PAUSE
STOP
15:51 min
downloadDownloads:
21
Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
5:51 min
downloadDownloads:
21
Al-Kafirun
PLAY
PAUSE
STOP
0:52 min
downloadDownloads:
21
Al-Ma'un
PLAY
PAUSE
STOP
0:48 min
downloadDownloads:
21
Al-Masad
PLAY
PAUSE
STOP
0:38 min
downloadDownloads:
21
Al-Qiyamah
PLAY
PAUSE
STOP
3:55 min
downloadDownloads:
21
An-Nur
PLAY
PAUSE
STOP
29:46 min
downloadDownloads:
21
As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
5:17 min
downloadDownloads:
21
Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
1:27 min
downloadDownloads:
21
As­Sajdah
PLAY
PAUSE
STOP
9:05 min
downloadDownloads:
21
At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
6:51 min
downloadDownloads:
22
Al-'Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
1:05 min
downloadDownloads:
22
Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:45 min
downloadDownloads:
22
At-Taubah
PLAY
PAUSE
STOP
56:06 min
downloadDownloads:
22
At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:59 min
downloadDownloads:
22
Az-Zalzalah
PLAY
PAUSE
STOP
0:57 min
downloadDownloads:
22
Az-Zariyat
PLAY
PAUSE
STOP
8:54 min
downloadDownloads:
22
Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
21:49 min
downloadDownloads:
22
Fatir
PLAY
PAUSE
STOP
17:18 min
downloadDownloads:
22
Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
19:38 min
downloadDownloads:
23
Ad-Duha
PLAY
PAUSE
STOP
1:06 min
downloadDownloads:
23
Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
9:46 min
downloadDownloads:
23
Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
28:29 min
downloadDownloads:
23
Al-Buruj
PLAY
PAUSE
STOP
2:48 min
downloadDownloads:
23
Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
12:09 min
downloadDownloads:
23
Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:41 min
downloadDownloads:
23
Al-Ghashiyah
PLAY
PAUSE
STOP
2:16 min
downloadDownloads:
23
Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
27:59 min
downloadDownloads:
23
Al-Haqqah
PLAY
PAUSE
STOP
6:50 min
downloadDownloads:
23
Al-Humazah
PLAY
PAUSE
STOP
0:55 min
downloadDownloads:
23
Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:46 min
downloadDownloads:
23
Al-Isra
PLAY
PAUSE
STOP
30:11 min
downloadDownloads:
23
Al-Ma'arij
PLAY
PAUSE
STOP
5:42 min
downloadDownloads:
23
Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
8:21 min
downloadDownloads:
23
Al-Waqi'ah
PLAY
PAUSE
STOP
12:02 min
downloadDownloads:
23
An-Nahl
PLAY
PAUSE
STOP
40:11 min
downloadDownloads:
23
An-Nazi'at
PLAY
PAUSE
STOP
4:20 min
downloadDownloads:
23
Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
12:06 min
downloadDownloads:
23
Ar­Room
PLAY
PAUSE
STOP
19:57 min
downloadDownloads:
23
At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:55 min
downloadDownloads:
23
At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
7:25 min
downloadDownloads:
23
At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
1:40 min
downloadDownloads:
23
Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
12:55 min
downloadDownloads:
24
Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
11:39 min
downloadDownloads:
24
Ash-Shu'ara'
PLAY
PAUSE
STOP
32:52 min
downloadDownloads:
24
Az-Zumar
PLAY
PAUSE
STOP
27:17 min
downloadDownloads:
25
Al-Baqarah
PLAY
PAUSE
STOP
142:34 min
downloadDownloads:
25
Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:39 min
downloadDownloads:
26
An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
28
Al-'Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:27 min
downloadDownloads:
28
Ash-Sharh
PLAY
PAUSE
STOP
0:44 min
downloadDownloads:
29
Ya­Sin
PLAY
PAUSE
STOP
17:39 min
downloadDownloads:
51
Al-Fatihah
PLAY
PAUSE
STOP
1:01 min
e