ชื่อ

أحمد بن علي العجمى

Ahmad Al-Ajmi

ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
3
016
PLAY
PAUSE
STOP
0 min
downloadDownloads:
3
019
PLAY
PAUSE
STOP
0 min
downloadDownloads:
4
Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
2:42 min
downloadDownloads:
4
Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
11:47 min
downloadDownloads:
4
Al-Furqan
PLAY
PAUSE
STOP
5:12 min
downloadDownloads:
4
Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
12:41 min
downloadDownloads:
4
Al-Haqqah
PLAY
PAUSE
STOP
8:14 min
downloadDownloads:
4
Al-Hashr
PLAY
PAUSE
STOP
11:39 min
downloadDownloads:
4
Al-Hujurat
PLAY
PAUSE
STOP
8:14 min
downloadDownloads:
4
Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:10 min
downloadDownloads:
4
Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
6:46 min
downloadDownloads:
4
Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:13 min
downloadDownloads:
4
Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
10:11 min
downloadDownloads:
4
Al-Kafirun
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
4
Al-Ma'arij
PLAY
PAUSE
STOP
7:06 min
downloadDownloads:
4
Al-Ma'un
PLAY
PAUSE
STOP
0:28 min
downloadDownloads:
4
Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
7:54 min
downloadDownloads:
4
Al-Mumtahinah
PLAY
PAUSE
STOP
8:33 min
downloadDownloads:
4
Al-Munafiqun
PLAY
PAUSE
STOP
5:54 min
downloadDownloads:
4
Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
3:32 min
downloadDownloads:
4
Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
5:15 min
downloadDownloads:
4
Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
4
Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
7:51 min
downloadDownloads:
4
Al-Qari'ah
PLAY
PAUSE
STOP
0:43 min
downloadDownloads:
4
Al-Qasas
PLAY
PAUSE
STOP
28:31 min
downloadDownloads:
4
Al-Qiyamah
PLAY
PAUSE
STOP
4:14 min
downloadDownloads:
4
An-Naba'
PLAY
PAUSE
STOP
4:28 min
downloadDownloads:
4
An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
5:51 min
downloadDownloads:
4
An-Naml
PLAY
PAUSE
STOP
24:35 min
downloadDownloads:
4
An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:20 min
downloadDownloads:
4
An-Nazi'at
PLAY
PAUSE
STOP
3:36 min
downloadDownloads:
4
Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
7:58 min
downloadDownloads:
4
Ar­Room
PLAY
PAUSE
STOP
17:53 min
downloadDownloads:
4
As-Saffat
PLAY
PAUSE
STOP
18:49 min
downloadDownloads:
4
As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
5:00 min
downloadDownloads:
4
Ash-Shu'ara'
PLAY
PAUSE
STOP
28:40 min
downloadDownloads:
4
At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
6:39 min
downloadDownloads:
4
At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
6:43 min
downloadDownloads:
4
At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:36 min
downloadDownloads:
4
At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
6:54 min
downloadDownloads:
4
At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
1:13 min
downloadDownloads:
4
At-Taubah
PLAY
PAUSE
STOP
13:33 min
downloadDownloads:
4
At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
5:49 min
downloadDownloads:
4
Az-Zalzalah
PLAY
PAUSE
STOP
0:40 min
downloadDownloads:
4
Az-Zariyat
PLAY
PAUSE
STOP
6:31 min
downloadDownloads:
4
Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
19:51 min
downloadDownloads:
4
Az-Zumar
PLAY
PAUSE
STOP
27:05 min
downloadDownloads:
4
Fatir
PLAY
PAUSE
STOP
14:53 min
downloadDownloads:
4
Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
25:20 min
downloadDownloads:
4
Hood
PLAY
PAUSE
STOP
3:48 min
downloadDownloads:
4
Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
14:26 min
downloadDownloads:
4
Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
10:56 min
downloadDownloads:
4
Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
5:14 min
downloadDownloads:
4
Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
9:43 min
downloadDownloads:
4
Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:20 min
downloadDownloads:
4
Saba'
PLAY
PAUSE
STOP
17:34 min
downloadDownloads:
4
Sad
PLAY
PAUSE
STOP
18:00 min
downloadDownloads:
4
Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
2:17 min
downloadDownloads:
4
005
PLAY
PAUSE
STOP
0 min
downloadDownloads:
4
006
PLAY
PAUSE
STOP
0 min
downloadDownloads:
4
010
PLAY
PAUSE
STOP
0 min
downloadDownloads:
4
015
PLAY
PAUSE
STOP
0 min
downloadDownloads:
4
018
PLAY
PAUSE
STOP
0 min
downloadDownloads:
5
'Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
2:47 min
downloadDownloads:
5
Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
9:36 min
downloadDownloads:
5
Al-'Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
0:48 min
downloadDownloads:
5
Al-'Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:10 min
downloadDownloads:
5
Al-'Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:16 min
downloadDownloads:
5
Al-Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
14:46 min
downloadDownloads:
5
Al-Anbiya'
PLAY
PAUSE
STOP
2:44 min
downloadDownloads:
5
Al-Baiyinah
PLAY
PAUSE
STOP
1:47 min
downloadDownloads:
5
Al-Buruj
PLAY
PAUSE
STOP
2:22 min
downloadDownloads:
5
Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:19 min
downloadDownloads:
5
Al-Ghashiyah
PLAY
PAUSE
STOP
2:07 min
downloadDownloads:
5
Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
1:51 min
downloadDownloads:
5
Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
1:34 min
downloadDownloads:
5
Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
6:22 min
downloadDownloads:
5
Al-Jumu'ah
PLAY
PAUSE
STOP
4:51 min
downloadDownloads:
5
Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:22 min
downloadDownloads:
5
Al-Masad
PLAY
PAUSE
STOP
0:23 min
downloadDownloads:
5
Al-Mujadilah
PLAY
PAUSE
STOP
10:49 min
downloadDownloads:
5
Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
7:57 min
downloadDownloads:
5
Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
5:54 min
downloadDownloads:
5
Al­Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
24:44 min
downloadDownloads:
5
An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:22 min
downloadDownloads:
5
An-Nur
PLAY
PAUSE
STOP
24:15 min
downloadDownloads:
5
Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
16:39 min
downloadDownloads:
5
Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
16:11 min
downloadDownloads:
5
Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
12:28 min
downloadDownloads:
6
Al-'Ankabut
PLAY
PAUSE
STOP
21:16 min
downloadDownloads:
6
Al-A'la
PLAY
PAUSE
STOP
1:20 min
downloadDownloads:
6
Al-Mu'minun
PLAY
PAUSE
STOP
20:39 min
downloadDownloads:
6
Ta­Ha
PLAY
PAUSE
STOP
0:23 min
downloadDownloads:
7
Ad-Duha
PLAY
PAUSE
STOP
0:48 min
downloadDownloads:
7
Al-Waqi'ah
PLAY
PAUSE
STOP
7:53 min
downloadDownloads:
7
Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
1:05 min
downloadDownloads:
7
As­Sajdah
PLAY
PAUSE
STOP
8:17 min
downloadDownloads:
8
Al-Kauthar
PLAY
PAUSE
STOP
0:12 min
downloadDownloads:
10
Ya­Sin
PLAY
PAUSE
STOP
13:28 min
downloadDownloads:
19
At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:40 min
downloadDownloads:
20
Al-Humazah
PLAY
PAUSE
STOP
0:36 min
downloadDownloads:
38
At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
1:55 min
downloadDownloads:
41
Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:27 min
downloadDownloads:
41
Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
4:22 min
downloadDownloads:
44
Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:27 min
downloadDownloads:
54
Ash-Sharh
PLAY
PAUSE
STOP
0:27 min
e