ชื่อ

أحمد سعود

Ahmad Saoud

ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
11
103 - Al-'asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
11
104 - Al-Humazah
PLAY
PAUSE
STOP
1:03 min
downloadDownloads:
11
108 - Al-Kauthar
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
11
109 - Al-Kafirun
PLAY
PAUSE
STOP
0:57 min
downloadDownloads:
11
110 - An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:39 min
downloadDownloads:
11
111 - Al-Masad
PLAY
PAUSE
STOP
0:44 min
downloadDownloads:
11
113 - Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:34 min
downloadDownloads:
12
An Naba' dan An Naazi'aat oleh Ahmad Saud
PLAY
PAUSE
STOP
10:27 min
downloadDownloads:
12
086 - At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
1:50 min
downloadDownloads:
12
087 - Al-A'la
PLAY
PAUSE
STOP
1:54 min
downloadDownloads:
12
088 - Al-Ghashiyah
PLAY
PAUSE
STOP
2:54 min
downloadDownloads:
12
090 - Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
2:06 min
downloadDownloads:
12
093 - Ad-Duha
PLAY
PAUSE
STOP
1:10 min
downloadDownloads:
12
094 - Ash-Sharh
PLAY
PAUSE
STOP
0:48 min
downloadDownloads:
12
095 - At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:58 min
downloadDownloads:
12
096 - Al-'alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:51 min
downloadDownloads:
12
097 - Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:48 min
downloadDownloads:
12
099 - Az-Zalzalah
PLAY
PAUSE
STOP
1:00 min
downloadDownloads:
12
100 - Al-'adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
1:11 min
downloadDownloads:
12
101 - Al-Qari'ah
PLAY
PAUSE
STOP
1:08 min
downloadDownloads:
12
102 - At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
1:02 min
downloadDownloads:
12
105 - Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:49 min
downloadDownloads:
12
106 - Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:43 min
downloadDownloads:
12
107 - Al-Ma'un
PLAY
PAUSE
STOP
0:54 min
downloadDownloads:
12
114 - An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:44 min
downloadDownloads:
13
085 - Al-Buruj
PLAY
PAUSE
STOP
3:07 min
downloadDownloads:
13
089 - Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
3:40 min
downloadDownloads:
13
092 - Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:58 min
downloadDownloads:
13
AhmadSaud_ArRahman
PLAY
PAUSE
STOP
2:15 min
downloadDownloads:
14
098 - Al-Baiyinah
PLAY
PAUSE
STOP
2:11 min
downloadDownloads:
14
112 - Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:24 min
downloadDownloads:
14
67. Al Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
9:53 min
downloadDownloads:
17
050 Qaaf
PLAY
PAUSE
STOP
11:07 min
downloadDownloads:
17
091 - Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
1:34 min
downloadDownloads:
17
al-muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
6:49 min
downloadDownloads:
19
AhmadSaud_AlAhzab
PLAY
PAUSE
STOP
8:38 min
downloadDownloads:
26
036 Yasin
PLAY
PAUSE
STOP
2:31 min
e