ชื่อ

عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

Abdul Rahman As-Sudais

ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
41
Surat Al-Hijr
PLAY
PAUSE
STOP
10:58 min
downloadDownloads:
41
Surat An-Nahl
PLAY
PAUSE
STOP
28:49 min
downloadDownloads:
41
Surat Ar-Room
PLAY
PAUSE
STOP
11:55 min
downloadDownloads:
41
Surat At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
4:48 min
downloadDownloads:
41
Surat At-Tawba
PLAY
PAUSE
STOP
40:54 min
downloadDownloads:
41
Surat At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
5:38 min
downloadDownloads:
41
Surat Az-Zumar
PLAY
PAUSE
STOP
17:20 min
downloadDownloads:
41
Surat Fatir
PLAY
PAUSE
STOP
11:36 min
downloadDownloads:
41
Surat Hud
PLAY
PAUSE
STOP
31:23 min
downloadDownloads:
41
Surat Sad
PLAY
PAUSE
STOP
11:30 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Anbiya
PLAY
PAUSE
STOP
19:04 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
20:02 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Araf
PLAY
PAUSE
STOP
53:35 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Haaqqa
PLAY
PAUSE
STOP
5:25 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Hashr
PLAY
PAUSE
STOP
7:45 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Qasas
PLAY
PAUSE
STOP
22:46 min
downloadDownloads:
42
Surat An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
6:37 min
downloadDownloads:
42
Surat An-Naml
PLAY
PAUSE
STOP
17:45 min
downloadDownloads:
42
Surat An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:30 min
downloadDownloads:
42
Surat Ar-Rad
PLAY
PAUSE
STOP
14:51 min
downloadDownloads:
42
Surat As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
3:52 min
downloadDownloads:
42
Surat At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
4:42 min
downloadDownloads:
42
Surat Az-Zalzala
PLAY
PAUSE
STOP
0:50 min
downloadDownloads:
42
Surat Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
7:20 min
downloadDownloads:
42
Surat Saba
PLAY
PAUSE
STOP
14:24 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
0:56 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
23:54 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:10 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Ankaboot
PLAY
PAUSE
STOP
15:03 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Furqan
PLAY
PAUSE
STOP
14:06 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
8:47 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
19:48 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:17 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Inshirah
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
6:21 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Kafiroon
PLAY
PAUSE
STOP
0:31 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:17 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Maeda
PLAY
PAUSE
STOP
44:53 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Masadd
PLAY
PAUSE
STOP
0:29 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
4:17 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Mujadila
PLAY
PAUSE
STOP
8:09 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Mumtahina
PLAY
PAUSE
STOP
6:07 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
3:27 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
3:24 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
43
Surat An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
43
Surat An-Naziat
PLAY
PAUSE
STOP
2:59 min
downloadDownloads:
43
Surat At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
4:05 min
downloadDownloads:
43
Surat At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:42 min
downloadDownloads:
43
Surat At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
1:42 min
downloadDownloads:
43
Surat At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
1:10 min
downloadDownloads:
43
Surat Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
13:07 min
downloadDownloads:
43
Surat Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
4:14 min
downloadDownloads:
44
Surat Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
2:29 min
downloadDownloads:
44
Surat Al-Bayyina
PLAY
PAUSE
STOP
1:33 min
downloadDownloads:
44
Surat Al-Hujraat
PLAY
PAUSE
STOP
4:18 min
downloadDownloads:
44
Surat Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
4:11 min
downloadDownloads:
44
Surat Al-Maarij
PLAY
PAUSE
STOP
4:50 min
downloadDownloads:
44
Surat Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
5:30 min
downloadDownloads:
44
Surat Al-Qaria
PLAY
PAUSE
STOP
0:52 min
downloadDownloads:
44
Surat Al-Qiyama
PLAY
PAUSE
STOP
2:40 min
downloadDownloads:
44
Surat An-Nisa
PLAY
PAUSE
STOP
60:54 min
downloadDownloads:
44
Surat Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
4:22 min
downloadDownloads:
44
Surat Ta-Ha
PLAY
PAUSE
STOP
19:03 min
downloadDownloads:
44
Surat Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
29:07 min
downloadDownloads:
44
Surat Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
27:08 min
downloadDownloads:
45
Surat Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
45
Surat Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:35 min
downloadDownloads:
45
Surat Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
2:50 min
downloadDownloads:
45
Surat An-Naba
PLAY
PAUSE
STOP
3:31 min
downloadDownloads:
45
Surat As-Saaffat
PLAY
PAUSE
STOP
14:10 min
downloadDownloads:
45
Surat At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:38 min
downloadDownloads:
46
Surat Ad-Dhuha
PLAY
PAUSE
STOP
0:46 min
downloadDownloads:
46
Surat Al-Burooj
PLAY
PAUSE
STOP
1:50 min
downloadDownloads:
46
Surat Al-Maun
PLAY
PAUSE
STOP
0:34 min
downloadDownloads:
46
Surat Al-Munafiqoon
PLAY
PAUSE
STOP
3:18 min
downloadDownloads:
46
Surat Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
5:46 min
downloadDownloads:
46
Surat An-Noor
PLAY
PAUSE
STOP
21:52 min
downloadDownloads:
47
Surat Adh-Dhariyat
PLAY
PAUSE
STOP
6:44 min
downloadDownloads:
47
Surat Al-Ala
PLAY
PAUSE
STOP
1:12 min
downloadDownloads:
47
Surat Al-Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
20:07 min
downloadDownloads:
47
Surat Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:46 min
downloadDownloads:
47
Surat Ash-Shu'ara
PLAY
PAUSE
STOP
19:59 min
downloadDownloads:
48
Surat Al-Ghashiya
PLAY
PAUSE
STOP
1:41 min
downloadDownloads:
48
Surat Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
4:30 min
downloadDownloads:
49
Surat Al-Kauther
PLAY
PAUSE
STOP
0:17 min
downloadDownloads:
49
Surat Maryam
PLAY
PAUSE
STOP
15:41 min
downloadDownloads:
50
Surat Al-Anaam
PLAY
PAUSE
STOP
47:05 min
downloadDownloads:
50
Surat Al-Isra
PLAY
PAUSE
STOP
25:21 min
downloadDownloads:
50
Surat Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:30 min
downloadDownloads:
51
Surat Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
2:25 min
downloadDownloads:
51
Surat Al-Jumua
PLAY
PAUSE
STOP
3:02 min
downloadDownloads:
51
Surat Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
1:01 min
downloadDownloads:
52
Surat Al-Humaza
PLAY
PAUSE
STOP
0:42 min
downloadDownloads:
52
Surat Al-Mumenoon
PLAY
PAUSE
STOP
16:34 min
downloadDownloads:
53
Surat Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
1:16 min
downloadDownloads:
54
Surat Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:19 min
downloadDownloads:
54
Surat Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
5:13 min
downloadDownloads:
55
Surat Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
8:38 min
downloadDownloads:
57
Surat Al-Baqara
PLAY
PAUSE
STOP
99:08 min
downloadDownloads:
58
Surat Al-Kahf
PLAY
PAUSE
STOP
23:41 min
downloadDownloads:
67
Surat Al-Waqia
PLAY
PAUSE
STOP
3:31 min
downloadDownloads:
70
Surat Aal-E-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
55:15 min
downloadDownloads:
75
Surat Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
1:58 min
downloadDownloads:
82
Surat Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
5:57 min
downloadDownloads:
99
Surat Ya-Seen
PLAY
PAUSE
STOP
12:36 min
downloadDownloads:
108
Surat Al-Fatiha
PLAY
PAUSE
STOP
0:38 min
downloadDownloads:
185
Surat As-Sajda
PLAY
PAUSE
STOP
5:49 min
e