ชื่อ

Abdullah Ali Jabir

ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
4
Surat Al-Inshirah
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
4
Surat Al-Isra
PLAY
PAUSE
STOP
3:04 min
downloadDownloads:
4
Surat Al-Jumua
PLAY
PAUSE
STOP
0:27 min
downloadDownloads:
4
Surat Al-Kauther
PLAY
PAUSE
STOP
0:18 min
downloadDownloads:
4
Surat Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:29 min
downloadDownloads:
4
Surat Al-Mumenoon
PLAY
PAUSE
STOP
0:16 min
downloadDownloads:
4
Surat Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
3:33 min
downloadDownloads:
4
Surat Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
2:46 min
downloadDownloads:
4
Surat Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
0:28 min
downloadDownloads:
4
Surat Hud
PLAY
PAUSE
STOP
9:02 min
downloadDownloads:
4
Surat Maryam
PLAY
PAUSE
STOP
2:21 min
downloadDownloads:
4
Surat Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
1:47 min
downloadDownloads:
4
Surat Ta-Ha
PLAY
PAUSE
STOP
3:27 min
downloadDownloads:
4
Surat Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
1:01 min
downloadDownloads:
4
053
PLAY
PAUSE
STOP
0 min
downloadDownloads:
5
Surat Aal-E-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
3:10 min
downloadDownloads:
5
Surat Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
3:09 min
downloadDownloads:
5
Surat Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
2:11 min
downloadDownloads:
5
Surat Adh-Dhariyat
PLAY
PAUSE
STOP
1:52 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
0:48 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:19 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Ala
PLAY
PAUSE
STOP
1:22 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Anaam
PLAY
PAUSE
STOP
0:41 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Araf
PLAY
PAUSE
STOP
1:54 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:23 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Bayyina
PLAY
PAUSE
STOP
1:39 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:28 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
1:55 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Ghashiya
PLAY
PAUSE
STOP
1:58 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
0:16 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
0:05 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Hijr
PLAY
PAUSE
STOP
0:43 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Humaza
PLAY
PAUSE
STOP
0:40 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
1:36 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:08 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Maeda
PLAY
PAUSE
STOP
1:30 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Munafiqoon
PLAY
PAUSE
STOP
0:36 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
3:34 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
5:42 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
1:52 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Qiyama
PLAY
PAUSE
STOP
3:10 min
downloadDownloads:
5
Surat Al-Waqia
PLAY
PAUSE
STOP
0:09 min
downloadDownloads:
5
Surat An-Naba
PLAY
PAUSE
STOP
4:21 min
downloadDownloads:
5
Surat An-Nisa
PLAY
PAUSE
STOP
2:27 min
downloadDownloads:
5
Surat Ar-Rad
PLAY
PAUSE
STOP
0:03 min
downloadDownloads:
5
Surat Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
1:16 min
downloadDownloads:
5
Surat At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
1:26 min
downloadDownloads:
5
Surat At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:37 min
downloadDownloads:
5
Surat At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
5:40 min
downloadDownloads:
5
Surat At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
1:13 min
downloadDownloads:
5
Surat At-Tawba
PLAY
PAUSE
STOP
1:06 min
downloadDownloads:
5
Surat At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:42 min
downloadDownloads:
5
Surat At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
0:42 min
downloadDownloads:
5
Surat Az-Zalzala
PLAY
PAUSE
STOP
0:44 min
downloadDownloads:
5
Surat Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
0:16 min
downloadDownloads:
6
Surat Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
1:06 min
downloadDownloads:
6
Surat Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
2:47 min
downloadDownloads:
6
Surat Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:35 min
downloadDownloads:
6
Surat An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:28 min
downloadDownloads:
6
Surat An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:40 min
downloadDownloads:
6
Surat Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
1:17 min
downloadDownloads:
6
Surat Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
2:01 min
downloadDownloads:
7
Surat Al-Kafiroon
PLAY
PAUSE
STOP
0:38 min
downloadDownloads:
7
Surat Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
2:11 min
downloadDownloads:
7
Surat Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:28 min
downloadDownloads:
8
Surat Al-Anbiya
PLAY
PAUSE
STOP
2:31 min
downloadDownloads:
8
Surat Al-Kahf
PLAY
PAUSE
STOP
4:00 min
downloadDownloads:
9
Surat Al-Burooj
PLAY
PAUSE
STOP
2:06 min
downloadDownloads:
11
Surat Al-Baqara
PLAY
PAUSE
STOP
0:56 min
downloadDownloads:
19
Surat Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:37 min
downloadDownloads:
19
Surat Al-Fatiha
PLAY
PAUSE
STOP
1:03 min
downloadDownloads:
29
Surat Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:18 min
downloadDownloads:
32
Surat Al-Maun
PLAY
PAUSE
STOP
0:36 min
downloadDownloads:
33
Surat Al-Qaria
PLAY
PAUSE
STOP
0:47 min
downloadDownloads:
35
Surat Al-Masadd
PLAY
PAUSE
STOP
0:30 min
downloadDownloads:
56
Surat Ad-Dhuha
PLAY
PAUSE
STOP
0:53 min
e