ชื่อ

عبد الله مطرود

Abdullah Al-Matrood

ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
25
026-Ash-Shu'ara'
PLAY
PAUSE
STOP
27:51 min
downloadDownloads:
25
039-Az-Zumar
PLAY
PAUSE
STOP
26:17 min
downloadDownloads:
25
040-Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
26:25 min
downloadDownloads:
25
041-Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
18:04 min
downloadDownloads:
25
046-Al-Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
14:01 min
downloadDownloads:
25
050-Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
8:36 min
downloadDownloads:
25
051-Az-Zariyat
PLAY
PAUSE
STOP
7:25 min
downloadDownloads:
25
054-Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
7:53 min
downloadDownloads:
25
059-Al-Hashr
PLAY
PAUSE
STOP
10:37 min
downloadDownloads:
25
064-At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
5:02 min
downloadDownloads:
25
065-At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
5:57 min
downloadDownloads:
25
Al-A'raf
PLAY
PAUSE
STOP
77:15 min
downloadDownloads:
25
Al-Haqqah
PLAY
PAUSE
STOP
6:18 min
downloadDownloads:
25
Al-Isra
PLAY
PAUSE
STOP
32:42 min
downloadDownloads:
25
Al-Ma'idah
PLAY
PAUSE
STOP
65:22 min
downloadDownloads:
25
An-Nahl
PLAY
PAUSE
STOP
40:26 min
downloadDownloads:
25
Ar-Ra'd
PLAY
PAUSE
STOP
15:07 min
downloadDownloads:
25
Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
16:18 min
downloadDownloads:
25
Ta­Ha
PLAY
PAUSE
STOP
26:23 min
downloadDownloads:
26
004-An-Nisa'
PLAY
PAUSE
STOP
90:33 min
downloadDownloads:
26
008-Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
27:30 min
downloadDownloads:
26
010-Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
40:19 min
downloadDownloads:
26
025-Al-Furqan
PLAY
PAUSE
STOP
18:52 min
downloadDownloads:
26
030-Ar¬Room
PLAY
PAUSE
STOP
17:03 min
downloadDownloads:
26
031-Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
11:45 min
downloadDownloads:
26
033-Al¬Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
30:32 min
downloadDownloads:
26
034-Saba'
PLAY
PAUSE
STOP
18:42 min
downloadDownloads:
26
035-Fatir
PLAY
PAUSE
STOP
17:49 min
downloadDownloads:
26
038-Sad
PLAY
PAUSE
STOP
15:26 min
downloadDownloads:
26
042-Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
18:51 min
downloadDownloads:
26
044-Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
8:01 min
downloadDownloads:
26
045-Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
10:58 min
downloadDownloads:
26
047-Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
11:45 min
downloadDownloads:
26
052-At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
6:44 min
downloadDownloads:
26
053-An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
7:31 min
downloadDownloads:
26
057-Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
12:31 min
downloadDownloads:
26
058-Al-Mujadilah
PLAY
PAUSE
STOP
9:44 min
downloadDownloads:
26
060-Al-Mumtahinah
PLAY
PAUSE
STOP
8:03 min
downloadDownloads:
26
061-As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
4:33 min
downloadDownloads:
26
063-Al-Munafiqun
PLAY
PAUSE
STOP
3:59 min
downloadDownloads:
26
Al-Anbiya'
PLAY
PAUSE
STOP
25:58 min
downloadDownloads:
26
Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
26:29 min
downloadDownloads:
26
Al-Hijr
PLAY
PAUSE
STOP
12:34 min
downloadDownloads:
26
Al-Ma'arij
PLAY
PAUSE
STOP
4:27 min
downloadDownloads:
26
Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
4:53 min
downloadDownloads:
26
Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
5:12 min
downloadDownloads:
27
011-Hood
PLAY
PAUSE
STOP
44:15 min
downloadDownloads:
27
024-An-Nur
PLAY
PAUSE
STOP
29:30 min
downloadDownloads:
27
029-Al-'Ankabut
PLAY
PAUSE
STOP
21:08 min
downloadDownloads:
27
037. As-Sâffât
PLAY
PAUSE
STOP
20:50 min
downloadDownloads:
27
043-Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
19:52 min
downloadDownloads:
27
066-At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
5:45 min
downloadDownloads:
28
006-Al-An'am
PLAY
PAUSE
STOP
73:10 min
downloadDownloads:
28
028-Al-Qasas
PLAY
PAUSE
STOP
30:26 min
downloadDownloads:
28
Al-Mu'minun
PLAY
PAUSE
STOP
22:53 min
downloadDownloads:
28
Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
6:04 min
downloadDownloads:
28
Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
33:08 min
downloadDownloads:
29
049-Al-Hujurat
PLAY
PAUSE
STOP
7:35 min
downloadDownloads:
29
Al-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
77:36 min
downloadDownloads:
29
Maryam
PLAY
PAUSE
STOP
19:02 min
downloadDownloads:
31
027-An-Naml
PLAY
PAUSE
STOP
25:33 min
downloadDownloads:
31
032-As¬Sajdah
PLAY
PAUSE
STOP
8:07 min
downloadDownloads:
31
Al-Kahf
PLAY
PAUSE
STOP
31:11 min
downloadDownloads:
32
048-Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
10:50 min
downloadDownloads:
32
Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
5:57 min
downloadDownloads:
33
Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
6:19 min
downloadDownloads:
35
062-Al-Jumu'ah
PLAY
PAUSE
STOP
3:34 min
downloadDownloads:
37
Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
1:16 min
downloadDownloads:
37
Az-Zalzalah
PLAY
PAUSE
STOP
0:48 min
downloadDownloads:
38
Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:48 min
downloadDownloads:
38
Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:27 min
downloadDownloads:
38
Al-Kafirun
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
38
Al-Masad
PLAY
PAUSE
STOP
0:31 min
downloadDownloads:
38
Al-Qari'ah
PLAY
PAUSE
STOP
0:49 min
downloadDownloads:
38
Al-Qiyamah
PLAY
PAUSE
STOP
4:11 min
downloadDownloads:
38
At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
2:24 min
downloadDownloads:
39
056-Al-Waqi'ah
PLAY
PAUSE
STOP
9:48 min
downloadDownloads:
39
Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:54 min
downloadDownloads:
39
Al-Ma'un
PLAY
PAUSE
STOP
0:38 min
downloadDownloads:
39
Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
40
Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
1:45 min
downloadDownloads:
40
Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
3:53 min
downloadDownloads:
40
At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:42 min
downloadDownloads:
41
Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
2:57 min
downloadDownloads:
41
Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:40 min
downloadDownloads:
42
'Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
3:16 min
downloadDownloads:
42
Ad-Duha
PLAY
PAUSE
STOP
0:57 min
downloadDownloads:
42
Al-'Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
0:56 min
downloadDownloads:
42
Al-'Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:31 min
downloadDownloads:
42
Al-Fatihah
PLAY
PAUSE
STOP
0:50 min
downloadDownloads:
42
Al-Ghashiyah
PLAY
PAUSE
STOP
2:03 min
downloadDownloads:
42
Al-Humazah
PLAY
PAUSE
STOP
0:46 min
downloadDownloads:
42
At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
1:22 min
downloadDownloads:
43
009-At-Taubah
PLAY
PAUSE
STOP
59:23 min
downloadDownloads:
43
036-Ya¬Sin
PLAY
PAUSE
STOP
15:03 min
downloadDownloads:
43
At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:48 min
downloadDownloads:
44
055-Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
9:20 min
downloadDownloads:
44
Al-A'la
PLAY
PAUSE
STOP
1:32 min
downloadDownloads:
44
Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
44
An-Nazi'at
PLAY
PAUSE
STOP
4:17 min
downloadDownloads:
45
Al-Baiyinah
PLAY
PAUSE
STOP
1:49 min
downloadDownloads:
47
Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
6:51 min
downloadDownloads:
49
Al-Buruj
PLAY
PAUSE
STOP
2:17 min
downloadDownloads:
52
Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
4:15 min
downloadDownloads:
54
Ash-Sharh
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
56
Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:14 min
downloadDownloads:
57
An-Naba'
PLAY
PAUSE
STOP
4:41 min
downloadDownloads:
61
Al-Baqarah
PLAY
PAUSE
STOP
139:24 min
downloadDownloads:
63
Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
6:23 min
downloadDownloads:
65
Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:19 min
downloadDownloads:
84
An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
85
Al-'Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:22 min
downloadDownloads:
121
An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
145
Al-Kauthar
PLAY
PAUSE
STOP
0:18 min
e