ชื่อ

Abdul Gh­ani Abdul­lah

ประเทศ

มาเลเซีย

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
54
Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
1:33 min
downloadDownloads:
54
An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
1:01 min
downloadDownloads:
54
Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
3:39 min
downloadDownloads:
54
Ash-Sharh
PLAY
PAUSE
STOP
1:34 min
downloadDownloads:
55
Al-A'la
PLAY
PAUSE
STOP
4:25 min
downloadDownloads:
55
Al-An'am (Partially)
PLAY
PAUSE
STOP
10:59 min
downloadDownloads:
55
Al-Baqarah (Partially)
PLAY
PAUSE
STOP
11:07 min
downloadDownloads:
55
Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
4:18 min
downloadDownloads:
55
At-Taubah (Partially)
PLAY
PAUSE
STOP
10:12 min
downloadDownloads:
55
At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
2:05 min
downloadDownloads:
56
Al-Fatihah
PLAY
PAUSE
STOP
1:33 min
downloadDownloads:
56
Al-Ma'idah (Partially)
PLAY
PAUSE
STOP
11:20 min
downloadDownloads:
71
Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
19:59 min
e