ชื่อ

عبدالبارئ الثبيتي

Abdul Bari Ath Thobaity

ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
40
Surat Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
0:55 min
downloadDownloads:
40
Surat Ash-Shu'ara
PLAY
PAUSE
STOP
20:27 min
downloadDownloads:
40
Surat Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
11:54 min
downloadDownloads:
40
Surat At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
3:40 min
downloadDownloads:
40
Surat At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
4:15 min
downloadDownloads:
40
Surat At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
40
Surat At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
1:38 min
downloadDownloads:
40
Surat At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
4:27 min
downloadDownloads:
40
Surat At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
1:07 min
downloadDownloads:
40
Surat At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:36 min
downloadDownloads:
40
Surat At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
4:58 min
downloadDownloads:
40
Surat Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
13:39 min
downloadDownloads:
40
Surat Az-Zumar
PLAY
PAUSE
STOP
18:03 min
downloadDownloads:
40
Surat Fatir
PLAY
PAUSE
STOP
11:33 min
downloadDownloads:
40
Surat Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
12:48 min
downloadDownloads:
40
Surat Hud
PLAY
PAUSE
STOP
30:16 min
downloadDownloads:
40
Surat Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
12:22 min
downloadDownloads:
40
Surat Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
7:51 min
downloadDownloads:
40
Surat Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
5:53 min
downloadDownloads:
40
Surat Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:24 min
downloadDownloads:
40
Surat Saba
PLAY
PAUSE
STOP
12:33 min
downloadDownloads:
40
Surat Sad
PLAY
PAUSE
STOP
11:34 min
downloadDownloads:
40
Surat Ta-Ha
PLAY
PAUSE
STOP
19:13 min
downloadDownloads:
40
Surat Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
26:11 min
downloadDownloads:
41
Surat Aal-E-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
52:03 min
downloadDownloads:
41
Surat Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
2:24 min
downloadDownloads:
41
Surat Ad-Dhuha
PLAY
PAUSE
STOP
0:42 min
downloadDownloads:
41
Surat Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
5:43 min
downloadDownloads:
41
Surat Adh-Dhariyat
PLAY
PAUSE
STOP
6:06 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
0:40 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
9:38 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
20:30 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:04 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Ala
PLAY
PAUSE
STOP
1:07 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Anaam
PLAY
PAUSE
STOP
46:40 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Anbiya
PLAY
PAUSE
STOP
17:14 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
18:56 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:16 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:12 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Bayyina
PLAY
PAUSE
STOP
1:18 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Burooj
PLAY
PAUSE
STOP
1:53 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
2:09 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
9:03 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:24 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Furqan
PLAY
PAUSE
STOP
13:43 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
19:18 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Ghashiya
PLAY
PAUSE
STOP
1:26 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Haaqqa
PLAY
PAUSE
STOP
4:17 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
9:04 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
18:59 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Hashr
PLAY
PAUSE
STOP
7:22 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Hijr
PLAY
PAUSE
STOP
10:49 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Hujraat
PLAY
PAUSE
STOP
5:37 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Humaza
PLAY
PAUSE
STOP
0:32 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:14 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
4:10 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:47 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
7:11 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Jumua
PLAY
PAUSE
STOP
2:33 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Kahf
PLAY
PAUSE
STOP
24:23 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Kauther
PLAY
PAUSE
STOP
0:15 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:12 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Maeda
PLAY
PAUSE
STOP
38:49 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Masadd
PLAY
PAUSE
STOP
0:23 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Maun
PLAY
PAUSE
STOP
0:29 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
4:10 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Mujadila
PLAY
PAUSE
STOP
7:39 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Mumenoon
PLAY
PAUSE
STOP
16:09 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Mumtahina
PLAY
PAUSE
STOP
5:23 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Munafiqoon
PLAY
PAUSE
STOP
3:01 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
3:38 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
2:45 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:29 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
5:26 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Qaria
PLAY
PAUSE
STOP
0:36 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Qasas
PLAY
PAUSE
STOP
22:26 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Qiyama
PLAY
PAUSE
STOP
2:36 min
downloadDownloads:
41
Surat Al-Waqia
PLAY
PAUSE
STOP
7:02 min
downloadDownloads:
41
Surat An-Naba
PLAY
PAUSE
STOP
3:19 min
downloadDownloads:
41
Surat An-Nahl
PLAY
PAUSE
STOP
29:23 min
downloadDownloads:
41
Surat An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
5:23 min
downloadDownloads:
41
Surat An-Naml
PLAY
PAUSE
STOP
17:33 min
downloadDownloads:
41
Surat An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:24 min
downloadDownloads:
41
Surat An-Nisa
PLAY
PAUSE
STOP
55:06 min
downloadDownloads:
41
Surat An-Noor
PLAY
PAUSE
STOP
20:46 min
downloadDownloads:
41
Surat Ar-Rad
PLAY
PAUSE
STOP
12:55 min
downloadDownloads:
41
Surat Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
8:36 min
downloadDownloads:
41
Surat Ar-Room
PLAY
PAUSE
STOP
12:56 min
downloadDownloads:
41
Surat As-Saaffat
PLAY
PAUSE
STOP
15:07 min
downloadDownloads:
41
Surat As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
3:37 min
downloadDownloads:
41
Surat At-Tawba
PLAY
PAUSE
STOP
40:35 min
downloadDownloads:
41
Surat Az-Zalzala
PLAY
PAUSE
STOP
0:37 min
downloadDownloads:
41
Surat Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
8:44 min
downloadDownloads:
41
Surat Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
3:35 min
downloadDownloads:
41
Surat Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
25:51 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Ankaboot
PLAY
PAUSE
STOP
14:06 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Araf
PLAY
PAUSE
STOP
49:08 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
1:20 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Inshirah
PLAY
PAUSE
STOP
0:24 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Isra
PLAY
PAUSE
STOP
21:54 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Kafiroon
PLAY
PAUSE
STOP
0:26 min
downloadDownloads:
42
Surat Al-Maarij
PLAY
PAUSE
STOP
3:43 min
downloadDownloads:
42
Surat An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:29 min
downloadDownloads:
42
Surat An-Naziat
PLAY
PAUSE
STOP
2:55 min
downloadDownloads:
42
Surat As-Sajda
PLAY
PAUSE
STOP
5:35 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Fatiha
PLAY
PAUSE
STOP
0:44 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
4:57 min
downloadDownloads:
43
Surat Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
3:15 min
downloadDownloads:
44
Surat Maryam
PLAY
PAUSE
STOP
12:29 min
downloadDownloads:
47
Surat Al-Baqara
PLAY
PAUSE
STOP
90:01 min
downloadDownloads:
63
Surat Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
4:15 min
downloadDownloads:
76
Surat Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
5:04 min
downloadDownloads:
107
Surat Ya-Seen
PLAY
PAUSE
STOP
10:55 min
downloadDownloads:
152
Surat Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:22 min
e