ชื่อ

عبد العزيز الأحمد

Abdul Aziz Al-ahmad

ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย

DownloadNamePlayLength
downloadDownloads:
19
An-Naba'
PLAY
PAUSE
STOP
3:08 min
downloadDownloads:
19
An-Nahl
PLAY
PAUSE
STOP
25:27 min
downloadDownloads:
19
An-Najm
PLAY
PAUSE
STOP
4:57 min
downloadDownloads:
19
An-Naml
PLAY
PAUSE
STOP
20:13 min
downloadDownloads:
19
An-Nas
PLAY
PAUSE
STOP
0:28 min
downloadDownloads:
19
An-Nazi'at
PLAY
PAUSE
STOP
2:56 min
downloadDownloads:
19
Ar-Ra'd
PLAY
PAUSE
STOP
13:33 min
downloadDownloads:
19
Ar­Room
PLAY
PAUSE
STOP
11:37 min
downloadDownloads:
19
As-Saffat
PLAY
PAUSE
STOP
15:50 min
downloadDownloads:
19
As-Saff
PLAY
PAUSE
STOP
4:45 min
downloadDownloads:
19
Ash-Shu'ara'
PLAY
PAUSE
STOP
21:13 min
downloadDownloads:
19
Ash-Shura
PLAY
PAUSE
STOP
12:30 min
downloadDownloads:
19
At-Taghabun
PLAY
PAUSE
STOP
3:38 min
downloadDownloads:
19
At-Tahrim
PLAY
PAUSE
STOP
5:53 min
downloadDownloads:
19
At-Takathur
PLAY
PAUSE
STOP
0:40 min
downloadDownloads:
19
At-Takwir
PLAY
PAUSE
STOP
1:35 min
downloadDownloads:
19
At-Talaq
PLAY
PAUSE
STOP
4:17 min
downloadDownloads:
19
At-Tariq
PLAY
PAUSE
STOP
0:57 min
downloadDownloads:
19
At-Taubah
PLAY
PAUSE
STOP
34:22 min
downloadDownloads:
19
At-Tin
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
19
At-Tur
PLAY
PAUSE
STOP
6:36 min
downloadDownloads:
19
Az-Zalzalah
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
19
Az-Zariyat
PLAY
PAUSE
STOP
5:48 min
downloadDownloads:
19
Az-Zumar
PLAY
PAUSE
STOP
20:36 min
downloadDownloads:
19
Fatir
PLAY
PAUSE
STOP
13:10 min
downloadDownloads:
19
Fussilat
PLAY
PAUSE
STOP
13:43 min
downloadDownloads:
19
Ghafir
PLAY
PAUSE
STOP
21:53 min
downloadDownloads:
19
Hood
PLAY
PAUSE
STOP
26:31 min
downloadDownloads:
19
Luqman
PLAY
PAUSE
STOP
8:44 min
downloadDownloads:
19
Maryam
PLAY
PAUSE
STOP
14:16 min
downloadDownloads:
19
Muhammad
PLAY
PAUSE
STOP
10:28 min
downloadDownloads:
19
Nooh
PLAY
PAUSE
STOP
4:12 min
downloadDownloads:
19
Qaf
PLAY
PAUSE
STOP
7:31 min
downloadDownloads:
19
Saba'
PLAY
PAUSE
STOP
13:38 min
downloadDownloads:
19
Sad
PLAY
PAUSE
STOP
12:08 min
downloadDownloads:
19
Ta­Ha
PLAY
PAUSE
STOP
18:00 min
downloadDownloads:
19
Yunus
PLAY
PAUSE
STOP
23:16 min
downloadDownloads:
19
Yusuf
PLAY
PAUSE
STOP
26:23 min
downloadDownloads:
20
Ad-Dukhan
PLAY
PAUSE
STOP
6:28 min
downloadDownloads:
20
Al-'Ankabut
PLAY
PAUSE
STOP
14:52 min
downloadDownloads:
20
Al-'Asr
PLAY
PAUSE
STOP
0:17 min
downloadDownloads:
20
Al-A'raf
PLAY
PAUSE
STOP
45:59 min
downloadDownloads:
20
Al-Ahqaf
PLAY
PAUSE
STOP
9:13 min
downloadDownloads:
20
Al-An'am
PLAY
PAUSE
STOP
40:29 min
downloadDownloads:
20
Al-Anbiya'
PLAY
PAUSE
STOP
18:10 min
downloadDownloads:
20
Al-Anfal
PLAY
PAUSE
STOP
17:34 min
downloadDownloads:
20
Al-Baiyinah
PLAY
PAUSE
STOP
1:17 min
downloadDownloads:
20
Al-Balad
PLAY
PAUSE
STOP
1:05 min
downloadDownloads:
20
Al-Buruj
PLAY
PAUSE
STOP
2:10 min
downloadDownloads:
20
Al-Fajr
PLAY
PAUSE
STOP
2:34 min
downloadDownloads:
20
Al-Fath
PLAY
PAUSE
STOP
8:00 min
downloadDownloads:
20
Al-Fil
PLAY
PAUSE
STOP
0:25 min
downloadDownloads:
20
Al-Furqan
PLAY
PAUSE
STOP
15:52 min
downloadDownloads:
20
Al-Ghashiyah
PLAY
PAUSE
STOP
1:49 min
downloadDownloads:
20
Al-Hajj
PLAY
PAUSE
STOP
18:51 min
downloadDownloads:
20
Al-Haqqah
PLAY
PAUSE
STOP
6:43 min
downloadDownloads:
20
Al-Hashr
PLAY
PAUSE
STOP
9:10 min
downloadDownloads:
20
Al-Hijr
PLAY
PAUSE
STOP
9:40 min
downloadDownloads:
20
Al-Hujurat
PLAY
PAUSE
STOP
5:59 min
downloadDownloads:
20
Al-Humazah
PLAY
PAUSE
STOP
0:30 min
downloadDownloads:
20
Al-Imran
PLAY
PAUSE
STOP
47:58 min
downloadDownloads:
20
Al-Infitar
PLAY
PAUSE
STOP
1:18 min
downloadDownloads:
20
Al-Insan
PLAY
PAUSE
STOP
4:43 min
downloadDownloads:
20
Al-Inshiqaq
PLAY
PAUSE
STOP
2:00 min
downloadDownloads:
20
Al-Isra
PLAY
PAUSE
STOP
22:19 min
downloadDownloads:
20
Al-Jathiya
PLAY
PAUSE
STOP
8:29 min
downloadDownloads:
20
Al-Jumu'ah
PLAY
PAUSE
STOP
3:12 min
downloadDownloads:
20
Al-Kahf
PLAY
PAUSE
STOP
20:08 min
downloadDownloads:
20
Al-Ma'arij
PLAY
PAUSE
STOP
4:04 min
downloadDownloads:
20
Al-Ma'un
PLAY
PAUSE
STOP
0:30 min
downloadDownloads:
20
Al-Mujadilah
PLAY
PAUSE
STOP
8:27 min
downloadDownloads:
20
Al-Mumtahinah
PLAY
PAUSE
STOP
6:15 min
downloadDownloads:
20
Al-Munafiqun
PLAY
PAUSE
STOP
3:58 min
downloadDownloads:
20
Al-Mursalat
PLAY
PAUSE
STOP
3:42 min
downloadDownloads:
20
Al-Mutaffifin
PLAY
PAUSE
STOP
2:56 min
downloadDownloads:
20
Al-Qadr
PLAY
PAUSE
STOP
0:27 min
downloadDownloads:
20
Al-Qamar
PLAY
PAUSE
STOP
6:06 min
downloadDownloads:
20
Al-Qari'ah
PLAY
PAUSE
STOP
0:33 min
downloadDownloads:
20
Al-Qasas
PLAY
PAUSE
STOP
21:49 min
downloadDownloads:
20
Al-Qiyamah
PLAY
PAUSE
STOP
3:23 min
downloadDownloads:
20
Al-Waqi'ah
PLAY
PAUSE
STOP
7:38 min
downloadDownloads:
20
Al­Ahzab
PLAY
PAUSE
STOP
20:43 min
downloadDownloads:
20
An-Nasr
PLAY
PAUSE
STOP
0:21 min
downloadDownloads:
20
An-Nisa'
PLAY
PAUSE
STOP
48:25 min
downloadDownloads:
20
An-Nur
PLAY
PAUSE
STOP
20:14 min
downloadDownloads:
20
Quraish
PLAY
PAUSE
STOP
0:20 min
downloadDownloads:
21
'Abasa
PLAY
PAUSE
STOP
2:16 min
downloadDownloads:
21
Ad-Duha
PLAY
PAUSE
STOP
0:41 min
downloadDownloads:
21
Al-'Adiyat
PLAY
PAUSE
STOP
0:45 min
downloadDownloads:
21
Al-'Alaq
PLAY
PAUSE
STOP
1:09 min
downloadDownloads:
21
Al-A'la
PLAY
PAUSE
STOP
0:58 min
downloadDownloads:
21
Al-Baqarah
PLAY
PAUSE
STOP
82:20 min
downloadDownloads:
21
Al-Falaq
PLAY
PAUSE
STOP
0:20 min
downloadDownloads:
21
Al-Hadid
PLAY
PAUSE
STOP
8:43 min
downloadDownloads:
21
Al-Kafirun
PLAY
PAUSE
STOP
0:22 min
downloadDownloads:
21
Al-Ma'idah
PLAY
PAUSE
STOP
36:53 min
downloadDownloads:
21
Al-Mu'minun
PLAY
PAUSE
STOP
17:17 min
downloadDownloads:
21
Al-Muddaththir
PLAY
PAUSE
STOP
4:37 min
downloadDownloads:
21
Al-Mulk
PLAY
PAUSE
STOP
5:38 min
downloadDownloads:
21
Ar-Rahman
PLAY
PAUSE
STOP
8:21 min
downloadDownloads:
21
As­Sajdah
PLAY
PAUSE
STOP
6:43 min
downloadDownloads:
21
Az-Zukhruf
PLAY
PAUSE
STOP
15:48 min
downloadDownloads:
21
Ibrahim
PLAY
PAUSE
STOP
13:27 min
downloadDownloads:
22
Al-Masad
PLAY
PAUSE
STOP
0:22 min
downloadDownloads:
22
Al-Muzzammil
PLAY
PAUSE
STOP
3:35 min
downloadDownloads:
22
Al-Qalam
PLAY
PAUSE
STOP
6:25 min
downloadDownloads:
28
Al-Fatihah
PLAY
PAUSE
STOP
0:29 min
downloadDownloads:
28
Al-Lail
PLAY
PAUSE
STOP
1:22 min
downloadDownloads:
32
Al-Jinn
PLAY
PAUSE
STOP
3:51 min
downloadDownloads:
41
Ash-Shams
PLAY
PAUSE
STOP
0:49 min
downloadDownloads:
42
Ash-Sharh
PLAY
PAUSE
STOP
0:25 min
downloadDownloads:
61
Ya­Sin
PLAY
PAUSE
STOP
13:21 min
downloadDownloads:
65
Al-Ikhlas
PLAY
PAUSE
STOP
0:13 min
downloadDownloads:
145
Al-Kauthar
PLAY
PAUSE
STOP
0:12 min
e