1/10 ถนน พิชิตบำรุง ต.บางนาค เมืองนราธิวาส 96000,
หน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส

083 9671134
qurancth@gmail.com

Tajweed

Tafsir

Noraniah

Bahasa Arab

คุณสนใจในการเรียนรู้อัลกุรอานใช่ไหม?

“ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ศึกษาและทำการสอนอัลกุรอาน” خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. أخرجه البخاري (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ : 5027 )

วันที่ นบี มูซาฟาดทะเลด้วยไม้เท้า

อ.มูฮัมมัด คอยา

ตัจญ์วีดละทักษะการอ่านอัลกุรอาน

เชค ซาการียา อะหฺมัด

หัวใจ

อ.มูหัมหมัด สันหมาน

QuranCenter

ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย

เกิดจากอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้ง ที่มีความตั้งใจที่อยากให้มีศูนย์อัลกุรอาน เพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้คนที่สนใจศึกษาอัลกุรอาน แหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพที่โดเด่นในการการสอน การให้ความรู้ และการเชิญชวนสู่อัลกุรอาน

อ่านต่อ

มาเรียนรู้กับเรา

หนึ่งในศูนย์อัลกุรอานุลการีม เพือถ่ายทอดองค์ความรู้อัลกุรอาน เหมาะกับผู้ที่สนใจที่มีความแน่วแน่ในการทำความเข้าใจกับอัลกุรอาน และองค์ความรู้ด้านศาสนา

Continue Reading

พันธมิตร

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส เปิดอบรมตัจญ์วีดและทักษะการอ่านอัลกุรอาน ให้กับบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เป็นจำนวน 200 กว่าที่นั่ง

อ่านต่อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย ดำเนินการทดสอบผู้เข้าร่วมอบรม ฝึกอ่านอัลกุรอานด้วยหลักสูตร อันนูรอนียะฮฺ ณ ศูนย์อัลกุรอานุลการีม มีผู้เข้าทดสอบกว่า 40 กว่าที่นั่ง ผลการทดสอบผ่านกันทุกท่าน และมี 20 กว่าท่านได้รับใบรับรองให้เปิดสอนหลักสูตรนี้ได้ต่อไป

อ่านต่อ Button

เจ้าหน้าที่ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย ออกเยี่ยมเยียนฮัลเกาะฮฺที่อยู่ในกำกับดูแลของศูนย์ฯ

อ่านต่อ

บรรยากาศ ค่ายหนูน้อย รักอัลกุรอาน ครั้งที่3 ตั้งแต่วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย

อ่านต่อ DE; ?>

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อัลกุรอานุลการีม-ประเทศไทย จัดกิจกรรม อัรริฮละฮฺ ขึ้น เพื่อกระชับความเป็นอุคุววะฮฺกับสมาชิกศูนย์อัลกุรอานุลการีม จัดขึ้นที่ หาดอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้รับความสนใจแก่บรรดาสมาชิก เข้าร่วมกิจนับร้อยกว่าคน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สอดแทรกด้วย กิจกรรมความรู้แก่สมาชิก

อ่านต่อ

บรรยากาศ น้องๆท่องจำอัลกุรอาน ณ ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย ประจำวันเสาร์ อาทิตย์

อ่านต่อ