1/10 ถนน พิชิตบำรุง ต.บางนาค เมืองนราธิวาส 96000,
หน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส

083 9671134
qurancth@gmail.com

กิจกรรมมุอัลลิม อัลกุรอาน...

ศูนย์อัลกุรอาน นราธิวาส ร่วมกั...

รับสมัครค่ายหนูน้อย รัก อัลกุรอาน...

มุอัลลิมุลกุรอาน

โปรเเกรม(มุอัลลิมุลกุรอาน) ที่...

10 กิรออาต กุรอาน โดย เชค อับดุลลอฮฺ อิบนิยะอฺกูบ...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 มัจล...

Tajweed

Tafsir

Noraniah

Bahasa Arab

คุณสนใจในการเรียนรู้อัลกุรอานใช่ไหม?

“ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ศึกษาและทำการสอนอัลกุรอาน” خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. أخرجه البخاري (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ : 5027 )

วันที่ นบี มูซาฟาดทะเลด้วยไม้เท้า

อ.มูฮัมมัด คอยา

ตัจญ์วีดละทักษะการอ่านอัลกุรอาน

เชค ซาการียา อะหฺมัด

หัวใจ

อ.มูหัมหมัด สันหมาน

QuranCenter

ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย

เกิดจากอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้ง ที่มีความตั้งใจที่อยากให้มีศูนย์อัลกุรอาน เพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้คนที่สนใจศึกษาอัลกุรอาน แหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพที่โดเด่นในการการสอน การให้ความรู้ และการเชิญชวนสู่อัลกุรอาน

อ่านต่อ

มาเรียนรู้กับเรา

หนึ่งในศูนย์อัลกุรอานุลการีม เพือถ่ายทอดองค์ความรู้อัลกุรอาน เหมาะกับผู้ที่สนใจที่มีความแน่วแน่ในการทำความเข้าใจกับอัลกุรอาน และองค์ความรู้ด้านศาสนา

Continue Reading

พันธมิตร

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส เปิดอบรมตัจญ์วีดและทักษะการอ่านอัลกุรอาน ให้กับบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เป็นจำนวน 200 กว่าที่นั่ง

อ่านต่อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย ดำเนินการทดสอบผู้เข้าร่วมอบรม ฝึกอ่านอัลกุรอานด้วยหลักสูตร อันนูรอนียะฮฺ ณ ศูนย์อัลกุรอานุลการีม มีผู้เข้าทดสอบกว่า 40 กว่าที่นั่ง ผลการทดสอบผ่านกันทุกท่าน และมี 20 กว่าท่านได้รับใบรับรองให้เปิดสอนหลักสูตรนี้ได้ต่อไป

อ่านต่อ Button

เจ้าหน้าที่ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย ออกเยี่ยมเยียนฮัลเกาะฮฺที่อยู่ในกำกับดูแลของศูนย์ฯ

อ่านต่อ

บรรยากาศ ค่ายหนูน้อย รักอัลกุรอาน ครั้งที่3 ตั้งแต่วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย

อ่านต่อ DE; ?>

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อัลกุรอานุลการีม-ประเทศไทย จัดกิจกรรม อัรริฮละฮฺ ขึ้น เพื่อกระชับความเป็นอุคุววะฮฺกับสมาชิกศูนย์อัลกุรอานุลการีม จัดขึ้นที่ หาดอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้รับความสนใจแก่บรรดาสมาชิก เข้าร่วมกิจนับร้อยกว่าคน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สอดแทรกด้วย กิจกรรมความรู้แก่สมาชิก

อ่านต่อ

บรรยากาศ น้องๆท่องจำอัลกุรอาน ณ ศูนย์อัลกุรอานุลการีม ประเทศไทย ประจำวันเสาร์ อาทิตย์

อ่านต่อ